Norges Banks regionale nettverk, en viktig temperaturmåler for sentralbanken, signaliserer at det er omtrent nullvekst i norsk økonomi.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets biter seg likevel merke i at bedriftene ikke indikerer en forverring i næringslivet.

- Dette var bedre enn vi hadde fryktet. Det er ikke bra, norsk næringsliv har stagnert, men det er ikke ytterligere fall i aktiviteten i næringslivet, sier sjeføkonomen til Nettavisen Stocklink.

- Det illustrerer at Norge er mer enn olje, og at ikke alle landsdeler er like berørt av nedgangen i oljeaktiviteten. I tillegg hjelpes mange bedrifter av den svake kronen og av den økte oljepengebruken, fortsetter han.

Les også: - Vi er farlig nær nullstreken

Nullvekst
Bedriftene i nettverket melder at det samlede produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene, med den svakeste utviklingen for oljeleverandørene. Også det neste halve året ventes det om lag uendret produksjonsnivå.

- Vi ventet i prinsippet nullvekst og det viser også rapporten. Det er et fortsatt svakt vekstbilde for norsk økonomi og det ligger på nedsiden av det Norges Bank hadde forventet, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Hov viser til at de seneste nasjonalregnskapstallene nedreviderte fjorårets økonomiske vekst. Det gjorde at vekstbildet i fjor ble svakere enn Norges Bank hadde sett for seg.

- I tillegg har Norges Bank lagt til grunn at BNP-veksten skal opp igjen til rundt 0,4 prosent allerede i andre kvartal i år, men nettverket sier at vi ligger rundt nullstreken fortsatt. Norges Bank må justere ganske betydelig på kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi. Det gjør at rentebanen trekkes kraftig ned, sier Hov.

I likhet med Dørum påpeker Hov at nettverket ikke viser en forverring i økonomien, men heller mer av det samme.

Venter rentekutt
Når sentralbanksjef Øystein Olsen legger frem rentebeslutningen i neste uke, tror både DNB og Handelsbanken på et kutt på 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent i styringsrenten.