Gå til sidens hovedinnhold

Sjøørettens hemmeligheter

Til helga skal flere tusen nordmenn knive om å bli landets beste sjøørettfisker. Her er tipsene som lokker den på kroken.

Sjøørretens vandringer styres av døgnets tider, årstidene, luft- og vanntemperatur og jakten etter føde. Vet du litt om disse korte forflytningene, har du bedre kort på hånda når du fisker.

Om vinteren og tidlig om våren søker fisken stort sett føden nede ved bunnen. Men i månedsskiftet mars/april har vanntemperaturen normalt steget til om lag 5-6 °C (avhengig av geografisk beliggenhet).

Nå begynner det å skje interessante ting! Først og fremst er dette tiden for de store børstemarksvermingene inne på de grunne sand og mudderflatene.

Har du spørsmål om fisking generelt og sjøørettfiske spesielt? Torsdag klokka 13 gir to eksperter fra Norges Jeger- og Fiskeforening sine svar.Spørsmålene kan du sende allerede nå.

Dette er vårens høydepunkt for mange sjøørretfiskere. I denne perioden kan du ofte finne et stort antall fisk som fråtser i børstemark. Da gjelder det å utnytte denne relativt korte perioden så godt som mulig. Generelt bør en søke ørretene på relativt grunne områder i alle vårmånedene.

Mer bevegelse
Etter som dagene blir lengre og vannet får høyere temperatur, beveger sjøørreten seg mer. Den flytter ut til åpnere vannmasser. Helst inntar den kystområder som har en blanding av sand, stein og tang. Det kan være et åpent kystlandskap eller inne blant holmer og skjær.

I denne perioden er føden rikelig sammenlignet med den kalde årstiden. Det er også på grunn av fødetilgangen at ørreten i en del områder blir mer jagende ute i de frie vannmassene på denne tiden.

Stimer av småfisk som for eksempel småsild, brisling og sil kommer nå inn mot kysten, og på tangdekkede områder finner den mengder av krepsdyr og kutlinger som utgjør ypperlig føde. På grunn av denne overfloden er det sjelden en fanger en mager sjøørret i juni måned.

Det er ikke sjøørret alt som napper
Særlig om våren kan en oppleve at torsken er langt vanligere i enden av snøret enn sjøørreten. Mange steder lander en glatt 10 torsker eller mer for hver sjøørret.

Sjøørretfiske er sesongpreget. Den store mengden fiskere prøver lykken i mars-mai og i noen grad utover høsten i september-oktober. Om sommeren og vinteren er det få sjøørretfiskere å se. Likevel er det ingen gode grunner til å begrense seg til noen korte vår- og høstmåneder om en vil prøve sjøørretlykken

Årsaken til fokuseringen på våren og høsten er at fisken ofte trekker nærmere land i disse periodene, slik at den lett nås fra land med sportsfiskeutstyr. Om sommeren trekker den ut i åpent vann, og vårens beste plasser kan ofte være kjemisk fri for sjøørret i disse periodene.

Det er likevel gode muligheter for sjøørretfiske også om sommeren. Du må bare endre fisket noe mht. hvor du fisker og i noen grad når på døgnet du fisker. Det er derfor fortsatt mulig å oppleve godt fiske på ”vårplassene” sommerstid, om du våger deg ut i døgnets mørkeste/kjøligste timer.

Om natten trekker nemlig fisken inn på grunnene igjen på jakt etter mat. På dagtid kan det om sommeren lønne seg å søke etter fisken lenger ut (fra båt), og rundt holmer og skjær.

Hva slags sjøørret finner vi gjennom året?
I februar – april vandrer den sjøørreten som har stått i elvene ut i sjøen for å fete seg opp. Disse kalles vinterstøinger og kan tidlig på våren være såpass tynne at de bør slippes ut igjen om en får dem.

De neste månedene finner vi den i sjøen, men allerede i juni begynner enkelte kjønnsmodne individer å trekke tilbake til en del elver. Hovedtyngden begynner imidlertid ikke å vandre tilbake før juli-august.

Mars, april og mai er derfor de månedene vi kan forvente å finne mest sjøørret i sjøen. I denne perioden er de i tillegg kun opptatt av én ting - å spise seg feitest mulig - uten selv å bli spist...

De umodne individene som skal tilbake til elva/bekken blir gjerne i sjøen en del lengre før de vandrer tilbake. I tillegg viker tilsynelatende jaktinstinktet betydelig ut over høsten, noe som kan medføre få hugg til tross for at det fortsatt er bra med fisk i sjøen.

NB! Disse betraktningene er generelle, og i de nordligste delene av landet kan det være at vanntemperatur og saltholdighet gjør at det meste av fisken oppholder seg brorparten av den kalde årstiden i ferskvann.

Mer om sjøørettkonkurransen finner duher.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her