Gå til sidens hovedinnhold

Viste grafer til den store gullmedaljen

Hvor går verden etter finanskrisen, vil Skagen-konferansen svare på.

Torsdag var den årlige investeringskonferansen til Skagen Fondene i gang. Etter en periode med noen flere bulker i suksesshistorien var interessen rundt konferansen mindre enn vanlig, men det hindret ikke konferansen fra å være fullbooket.

Hvordan plassere pengene i 2010?
Første taler ut var forvalteren Felix W. Zulauf, som startet Zulauf Asset Management. Han gjennomgikk de store linjene i sitt investeringssyn, gjennom en presentasjon mistenkelig lik NM i grafer.

Hovedpoenget til Zulauf er at høye kostnader for å takle finanskrisen, og høy gjeldsgrad hos stater, fører til at finanskrisen langt i fra er over. Zulauf venter at spareraten i USA vil stige fremover, og at ubalansen i handelen mellom Kina og USA må reduseres.

Forvalteren venter også at skattenivået må økes i de industrialiserte landene for å takle de økte kostnadene til finanskrisetiltakene. Han viste også en graf som viste at land som har høye skatter, vanligvis også har høy arbeidsledighet, noe som er stikk i strid med det sosialdemokratiske, norske hovedsynet. Den høye statsgjelden, mener Zulauf at altså ikke ser bra ut. Han tror inflasjonen vil ta seg opp i midten av 2010.

Den høye stimulansen, fører også til at økonomien tar seg opp igjen i 2010. Zulauf venter oppgangen sent i 2010. Zulauf viste til at dollaren er undervurdert og at det fortsatt er positivt i råvaremarkedet. Tross det siste årets oppgang, mener forvalteren at man i modne aksjemarkeder fortsatt er inne i en svak periode. Også det å putte penger i fremvoksende markeder, mener Zulauf klart har falmet.

Forvalteren er imidlertid positiv til gull.

Muligheter i Afrika
Skagen har også hentet inn administrerende direktør Kjell Roland i Norfund til sin konferanse. Det statlige norske fondet investerer hovedsaklig i Afrika, og Skagen viser dermed at de synes dette er et nytt interessant område å putte penger i.

Roland viser at finanskrisen viser at det er stor risko å investere i industrialiserte land, og at det overdrives riskoen med å investere i flere av Afrikas 53 land. Selv om Afrika fortsatt er meget avhengig av bistand, var 2006 den første gangen av privat kapitalinngang var høyere enn bistanden.

Roland mener at det å gjøre forretninger i Afrika er vanskelig, men at kontinentet er på vei i riktig retning. Veksten i Afrika sør for Sahara er klart på vei opp. Fondet ser særlig tilgangen til elektrisitet som fundamentalt i sin fattigdomsbekjempelse.

Videre vekst i Kina
Sjefen for BCA Research, Chen Zhao, sa på konferansen at veksten i Kina kan fortsette i mange år fremover. Zhao har vært professor ved Beijings Central University of Finance and Economics, samt rådgiver for den kinesiske stat. Zhao skriver reglemessig artikler og kommentarer i finanstidsskrifter som Wall Street Journal og Financial Times

Det er tre ting som er viktige for Kinas videre oppgang. Privatiseringen i landet bedrer kvaliteten på den økonomiske veksten, derfor må den fortsette. Videre er Kina et fortsatt fattig land, som har langt å gå for å nå samme nivåer som Japan når det gjelder inntekt per innbygger. Den siste faktoren som han nevnte i sitt foredrag var at Kina er det landet som sannsynligvis drar mest nytte av en globalisering.

Toppen nås i 2012-2013
Et fast innslag på Skagenkonferansen er Ole Slorer, som leder Morgan Stanleys oljeserviceteam. Han sa i sitt foredrag at OPEC vil nå toppen av sin oljeproduksjon i 2012-2013.

Slorer snakket også om sitt syn på flere av de norske oljeserviceselskapene. Han tror at fallhøyden er stor på kort sikt for selskapene i denne sektoren, etter at oppgangen i flere av disse aksjene har vært stor den siste tiden.

Hans favorittsektor er selskaper eksponert mot naturgass. Innen offshoresektoren anbefaler han jackup-segmentet, mens det dypvannselskapene ikke er attraktive på kort sikt.


Slorer sa i sitt foredrag at oljeproduksjonen utenfor OPEC har vært blodfatting helt siden 2004.

Kommentarer til denne saken