Gå til sidens hovedinnhold

Streng dom for skattesvik

En mann er dømt til fengsel i to år og ni måneder for grovt skattesvik, til tross for tilståelse.

I en Økokrim-sak har Drammen tingrett dømt en mann til fengsel i to år og ni måneder for grovt skattesvik. Det skriver Økokrim i en melding

Tidligere er fem andre menn dømt til fengselsstraff i samme sakskompleks.

Mannen hadde unnlatt å føre opp inntekt med til sammen cirka trettiseks millioner kroner og unndro dermed skatt for i overkant av elleve millioner kroner. Retten la til grunn at riktig straff for forholdet ville utgjort fire års ubetinget fengsel dersom siktede ikke hadde avgitt en uforbeholden tilståelse, heter det.

Domfelte fikk en kraftig tilståelsesrabatt og dessuten straffereduksjon fordi han medvirket til å avdekke andre involverte personer i sakskomplekset. Dette viser at retten legger stor vekt på tilståelser og samarbeid med politiet, skriver Økokrim i meldingen.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken