Gå til sidens hovedinnhold

Er dette det beste frynsegodet?

Du kan få mange bra frynsegoder gjennom jobben, men dette er kanskje det aller beste. Sjekk hvilket.

Du kan få utdanning betalt skattefritt av arbeidsgiver så lenge visse kriterier er oppfylt. Som frynsegode kan verdien av dette bli svært så stor. En utdannelse som skjer eksternt koster ofte svært mye penger, så dette er ved maksimal utnyttelse det beste frynsegodet du kan få fra jobben.

Hvis du får en utdannelsen som totalt over to år koster 200.000 kroner, tilsvarer dette en lønn på 363.000 kroner. Med en marginalskatt på 44,8 % (gjelder i området 420.000 kroner til 682.500 kroner i 2008) må du tjene såpass for å få ut netto 200.000 kroner.

Krav
For å få utdanningen skattefritt er det et krav at arbeidsgiver må kunne dra nytte av utdanningen din. Utdanningen kan skje både eksternt og internt. Den kan også foregå i utlandet.

Skattefritaket omfatter dekning av kostnader som undervisning, eksamensavgift, skolebøker og annet materiell som er knyttet direkte til utdanningen. Det kan også dekkes reise og merkostnader til opphold utenfor hjemmet, dette inkluderer også hjemreiser.

Utdanning som skjer internt er alltid skattefritt.

Hvis utdanningen foregår eksternt er det noen tilleggsvilkår som må oppfylles:

HTML EMBED
  • Utdanningen er beregnet til normalt å gjennomføres på inntil fire semestre, maksimalt 20 måneder, ved fulltids studium (normert varighet). Varer utdanningen lengre, er likevel dekning av kostnadene for de første fire semestre skattefri.
  • For utdanning med varighet over to måneder, må arbeidstakeren ha arbeidet i heltidsstilling hos arbeidsgiver i minst 1 år ved oppstart av utdanningen. Ved deltidsstilling forlenges kravet til slik arbeidsperiode forholdsmessig.
  • Hvis du tar flere kurs etter hverandre og som hver for seg ligger innenfor tidsgrensen, vil dekningen være skattefri under forutsetning av at kursene ikke bygger på hverandre eller at de alene eller sammen med andre kurs kan lede til en grad. Hvis de må ses i sammenheng vil de under ett der bare dekning av de første fire semestre, maksimalt 20 måneder, er skattefri.

Det er den normerte tiden som skal legges til grunn, for eksempel den normerte tiden Statens lånekasse for utdanning legger til grunn. Det er uten betydning hvor lang tid utdanningen faktisk tar.

Det kan også gis skattefri utdanning i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Hvis du i den forbindelse tar en utdanning som skaffer deg kompetanse til å få nytt arbeid, kan det utbetales inntil 1,5 G (100.218 kroner) skattefritt.