Gå til sidens hovedinnhold

Kom i gang med selvangivelsen

Selvangivelsen din er kanskje ferdig, men du kan miste fradragsmuligheter.

Det er få nyheter i skatteopplegget for 2007 i forhold til 2006. Som alltid er det en del satser og innslagspunkter som er oppjustert med lønnsøkning eller inflasjonen. Har du livrente er den for første gang med i formuesgrunnlaget for 2007 (noen få unntak finnes).

Regn ut skatten din for 2007 med Skatteberegning 2007. Hvis du vil se på skatteberegningen for 2008 gå til Skatteberegning 2008.

Den som tier samtykker
Nytt av året er at du ikke lenger trenger å levere selvangivelsen. Nå er vel dette strengt tatt en liten nyhet. Det har jo tidligere holdt at du skriver under og sender inn, eller gjør det elektronisk. I teorien trengte du ikke engang å ha sett over tallene tidligere heller.

Disse tallene må du kontrollere:
Nå som før bør du kontrollere alle tallene i selvangivelsen. Det er du som er ansvarlig for at tallene i selvangivelsen er korrekte.

En del av opplysningene kommer fra tredjepart og er ferdigutfylt i selvangivelsen. Men det er ikke dermed sagt at de ikke kan være feil eller manglefulle.

HTML EMBED
 • Oppgave over innskudd og lån fra bank
 • Oppgave fra forsikringsselskap
 • Lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver. Små inntekter på under 1.000 kroner skal ikke med Sjekk spesielt at tilleggsinntekter er ført riktig, her er det størst sjanse for at det er feil. Hvis lønns- og trekkoppgaven er feil må du få arbeidsgiver til å send en ny.
 • Boligselskap
 • Skolefritidsordning og barnehage. Noen private barnehager sender ikke inn oppgave. Du må da passe på å føre opp dette i foreldrefradraget. Maksimalt fradrag er 25.000 kroner for ett barn, 5.000 kroner ekstra for de påfølgende.
 • Fagforening. Har du ikke fått oppgave må du føre dette til fradrag. Maksimalt fradrag er 2.700 kroner i 2008.

Andre ting du også må sjekke:

 • Er du i riktig skatteklasse. Er du aleneforsørger skal du lignes i klasse 2.
 • Har du riktige verdier på bil eller bilene
 • Har du riktig verdi på båten
 • Kan du kreve fradrag for ekstraordinære utgifter på grunn av sykdom
 • Har du renteutgifter eller renteinntekter av private lån
 • Har du renteutgifter fra arbeidsgiver
 • Har du tatt med reisefradraget. Er avstanden lenger enn 19,8 km har du rett til fradrag, da kommer du over minimumsgrensen på 12.800 kroner.
 • Er ligningsverdien på boligen korrekt. Denne er satt opp med 10 % i forhold til verdien i 20067.
 • Har du gitt gaver som er fradragsberettigetNyttige skattelenker
Under finner du en rekke nyttige eksterne lenker i forbindelse med selvangivelsen.

Bilpriser 1994-2007
Her finner du veiledende listepriser på nye personbiler, varebiler og minibusser hvert enkelt år fra 1994 til 2007.

Lignings-ABC 2007/2008
Her finner du både nettutgaven og pdf-utgaven av denne boken som er utgitt av Skatteetaten.

Ligningskurser verdipapirer
Liste fra Norges Fondsmeglerforbuund over ligningskursene per 1. jaunuar 2008.

Rettledning til selvangivelsen
Rettledningen til selvangivelsen for lønnstagere og pensjonister i pdf-utgave.

RISK-registeret
Her finner du alle RISK-beløp. For inntektsåret 2006 inngår RISK-beløpene ved beregning av skjermingsfradrag i aksjeutbytte. Du trenger også RISK-tall i forbindelse med salg av aksjer.

Skatteskjemaer
Her finner du alle tilleggsskjemaer til selvangivelsen. Du kan søke alfabetisk, etter emne, eller etter RF-nummer.

Selvangivelsen på nett
Her kan du levere selvangivelsen direkte på nett.

Skatteloven
På Lovdata finner du «Lov om skatt av formue og inntekt».

Skatteavtaler
Her finner du en liste over skatteavtaler Norge har med andre land.

Skattekort
Her kan du endre skattekortet ditt for 2008.

Takseringsregler
Her er en rekke satser du kan ha bruk for.

Viktige skatte-adresser
Adresser til blant annet ligningskontor, fylkesskattekontor og skattefogdkontor.