Har du gitt gaver til frivillige organisasjoner eller til institutter som driver vitenskaplig forskning kan det være du kan få fradrag i skatten. Dermed blir staten og kommunen med på å betale gavene dine.

Effekten av fradraget er at stat og kommune bidrar med 280 kroner per tusenlapp du gir. Hvis du netto skal gi en tusenlapp, kan du gi 1.388 kroner fordi du sparer 388 kroner av dette beløpet.

Til frivillige organisasjoner
Grensen for gaver til frivillige organisasjoner er 12.000 kroner i 2007 og 2008. Du kan bare kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Gaven må være pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret.

For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen som mottar gaven godkjennes av ligningsmyndighetene etter visse kriterier.

De godkjente organisasjonene må også levere oppgaver elektronisk til Skattedirektoratet over hvem som har gitt gaver til organisasjonen.

Du finner en liste over godkjente organisasjoner på www.skatteetaten.no/frivillige. Listen kan når som helst utvides med flere organisasjoner.

Gaver til vitenskaplig forskning
Du kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som driver yrkesopplæring eller som driver vitenskapelig forskning. For tilskudd over 10.000 kroner er fradraget begrenset til 10 % av din alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag av årets og eventuelt fremførbart underskudd for vedkommende år.

Også her finner du en liste over godkjente organisasjoner på www.skatteetaten.no/forskning. Listen kan utvides når som helst med flere organisasjoner.