Gå til sidens hovedinnhold

Sykdom kan gi skattefradrag

Har du vært langvarig syk, eller forsørger noen som lider av sykdom, kan du skrive av utgiftene på skatten.

Dette fradraget gis hvis du selv har, eller forsørger noen som lider av sykdom eller annen varig svakhet. Dette kan for eksempel være utgifter til pleie i hjemmet, behandling, eller reise til behandling. Sykdommen eller svakheten må ha vart i to år, eller antas å vare i minst to år. I selvangivelsen må det legges ved legeattest.

For å få fradrag må du dokumentere/sannsynliggjøre utgifter som minst tilsvarer særfradraget på 9.180 kroner for å få dette fradraget. Dette minimumskravet gjelder også om du bare har hatt utgifter deler av året.

Hvis utgiftene gjelder tilsynskostnader for forsørget barns sykdom, vil du få fradrag fra første utgiftskrone.

Du må hvert år legge ved legeattest til selvangivelsen som dokumentasjon. Hvis sykdommen er kronisk trengs ikke dette hvert år.

Av kostnader som kan trekkes fra finner vi:

HTML EMBED
 • Egenandeler
 • Medisin
 • Medisinske hjelpemidler
 • Merkostnader ved å holde en bestemt diett
 • Reise til offentlig norsk sykehus for behandling (1,40 per km)
 • Besøksreise til hjemmet
 • Besøksreise til sykehus av ektefell/samboer
 • Nødvendig tilsyn og hjelp i hjemmet
 • Kjøp og drift av telefonalarmsystem
 • Utskifting av gulvtepper, sengetøy ol ved allergiske reaksjoner
 • Særlig høyt forbruk av klær pga sykdommen

Har du for eksempel utgifter på 10.000 kroner, får du fradrag for dette. Har du utgifter på 9.000 kroner får du ikke fradrag. Det er ett unntak her Tilsynskostnader kan trekkes fra, selv om du ikke kommer opp i 9.180 kroner.

Dette særfradraget kan gis i tillegg til særfradrag du får på grunn av alder eller uførhet.

Dette er noen av sykdommene/lidelsene som kan gi rett til fradrag:

HTML EMBED
 • Allergier
 • Diabetes/sukkersyke
 • Dyslektiker/ordblind
 • Fedme
 • Gikt
 • Matallergi
 • Parkinsons sykdom
 • Rusmisbruk
 • Sterk hørselshemming
 • Sterk synshemming

Spesielt om diabetikere
Diabetikere har de samme dokumentasjonskravene som andre. Tidligere var det nok å lege ved en legeattest for å få et fradrag. Aktuelle merkostnader for diabetikere er:

HTML EMBED
 • ekstra slitasje på klær og sengetøy
 • forhøyet forsikringspremie mv.
 • fotbehandling
 • fysioterapi
 • hjelpemidler og utstyr til behandling, herunder spesialsko og -sokker
 • kost, herunder utgifter til følingsmat
 • medisiner
 • reise i forbindelse med behandling
 • tannbehandling

For merutgifter til kost er regelen at det er tilstrekkelig at kvitteringer over utgiftene knyttet til innkjøp av mat og alkoholfrie drikkevarer i en sammenhengende representativ periode på minst en måned i løpet av inntektsåret. Alternativt kan merutgiftene settes til 4.000 kroner for hele inntektsåret 2007.