Gå til sidens hovedinnhold

Skattedirektoratet: Seniorrådgiver - Analyse

Seniorrådgiver - Analyse

Avdeling styring og utvikling skal bidra til effektiv oppgaveløsning og god resultatoppnåelse for skatteetaten gjennom;

  • å legge til rette og utvikle en god styringsdialog
  • analyser av eksterne og interne data
  • målrettet informasjon og kompetanseutvikling
  • målrettet informasjon og kompetanseutvikling

Avdelingen består av tre seksjoner: seksjon for faginformasjon, seksjon for oppfølging og seksjon for utvikling.

søkes til seksjon for utvikling. Seksjonens hovedansvar er å sikre god innsikt i eksisterende samfunnsforhold samt peke på utviklingstrekk i økonomien og samfunnet for øvrig. Dette gjøres bla gjennom samarbeid med forskningsmiljøer, andre lands skatteadministrasjoner og egne analyser. Seksjonen skal også bidra til utvikling av etatens organisasjon og arbeidsmåter gjennom utvikling og analyse av interne forhold og interne registre. Seksjonen har 5 medarbeidere med variert erfaring og samfunnsvitenskapelig utdannelse.

Seniorrådgiveren skal blant annet bidra med å bygge opp et internt analysenettverk som skal kartlegge og analysere samfunnsmessige og interne forhold. En viktig oppgave i denne sammenheng er å utarbeide analyser basert på interne og eksterne data. Det forventes at vedkommende har evne til å se og analysere nye problemstillinger på selvstendig grunnlag.

Søkere til stillingen må ha høyere samfunnsvitenskapelig utdannelse. Erfaring fra statistisk analyse og praktisk statistikkarbeid er en fordel. Søkeren må også kunne formidle stoffet på en god måte. Seksjonen er liten og baserer arbeidet i stor grad på samarbeid med andre miljøer i og utenfor Skatteetaten. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er derfor sentralt. Da Skatteetaten påvirkes av andre samfunnsmessige forhold enn rent økonomiske, er det ønskelig at søkeren har et vidt samfunnsmessig utsyn.

Kvinner oppfordres til å søke. Skatteetaten ønsker flere tilsatte med flerkulturell bakgrunn. Personer med slik bakgrunn oppfordres derfor spesielt til å søke.

Seniorrådgiverstillingen lønnes i lønnstrinn 55-65 (kr 375 500 – 451 300) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere avlønning.

Nærmere opplysninger ved seksjonssjef Cecilie Foss tlf. 22 07 70 44 eller avdelingsdirektør Egil Martinsen tlf 22 07 73 11/97 11 19 77.

Søknad merketFS-utv-2003/05789 sendes:
Skattedirektoratet
Avdeling styring og utvikling
Postboks 6300 Etterstad
0603 Oslo

Innen 23. januar 2004.

Reklame

Her kan du levere Eurojackpot