Gå til sidens hovedinnhold

Skatteekspert: - Hun har til de grader moralisert over at alle skal bidra til felleskassen

- Det er særlig et tankekors hvis formuesskatten har spilt en rolle for Gro, det er en flaggsak for Ap.

Da det i 2008 ble kjent av Gro Harlem Brundtland ikke betalte skatt av pensjonen i Frankrike, ble det mye rabalder - og Gro fortalte at hun skulle vende hjem.

Det gjorde hun ikke før i 2013, bekrefter hun gjennom sin agent Jon Mørland overfor Nettavisen i dag.

Les også: Gro sa hun skulle flytte hjem, men det gjorde hun ikke

Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, stiller seg undrende til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland styring av sin personlige økonomi.

- Skattehensyn sentralt

- Uten at jeg kjenner detaljene i saken, kan man ut fra det pressen skriver og Brundtland ikke tilbakeviser, få inntrykk av at skattehensyn har stått sentralt, sier Gjems-Onstad til Nettavisen – og legger til at:

- Alle står selvsagt fritt til å drive skatteplanlegging. Men det blir vanskeligere når det dreier seg om en tidligere statsminister fra et parti der hun selv og partiet til de grader har moralisert over at alle skal bidra til felleskassen, sier professoren.

Les også: Gro-rådgiver slår tilbake mot kritikken

Aps flaggsak

«Å fjerne formuesskatten vil kunne føre til at landets aller rikeste blir nullskatteytere,» mener Ap i sitt partiprogram, som tviholder på den.

- Hva sier tallene i artikkelen «Gro lurte alle» om hennes og mannens formues-, inntekts- og skatteligning deg?

- Det hun sier om å betale skatt til begge land, er uklart fordi man ikke vet om noen inntekts- og formuesposter bare er skattet til Frankrike og noen bare til Norge, understreker Gjems-Onstad.

- Norge og Frankrike har begge formuesskatt, men med ulik innretning.

I Nettavisens avsløring tidligere torsdag kommer det frem at Gros skattbare formue økte kraftig fra 2012 til 2013:

«Flyttingen til Norge resulterte i at den skattbare formuen til Gro Harlem Brundtland økte fra 3.007.490 i 2012 til 12.018.268 i 2013. Skattbar inntekt økte fra 805.706 i 2012 til 1.109.137 for et halvår i Norge i 2013. Skatten økte med 200.000 til 516.384.

For ektemannen økte den skattbare formuen fra drøyt 2,7 millioner til drøyt 19 millioner. Utliknet skatt for et halvår i Norge ble mer enn doblet til 344.084.»

- Dra personlig fordel

- Hva kan vi eventuelt konkludere ut fra hoppene i formue vi ser her?

- Vi mangler inntekts- og formuespostene, samt verdsettelsene av deres eiendeler i Frankrike og Norge, for å kunne komme med noe annet enn spekulasjoner. Men – kanskje viktigere: Grunnen til at mange er skeptiske til formuesskatten, er at det straffer de som er bosatt i Norge. Det kan se ut som om Gro er en av dem som har flyttet fra landet for å dra personlig fordel av det.

- Se i egne rekker?

- Gro sa hun skulle flytte hjem fem år før hun faktisk gjorde det. Burde hun kunngjort at «jeg flytter ikke hjem likevel», mange har jo visst dette?

- Det har jeg ingen formening om. Jeg forholder meg til hva hun sa – og hva hun gjorde, sier professoren - men er kritisk:

- Skatt spilt en vesentlig rolle for valg av bosted

- Gro bidrar ikke selv til å belyse en eventuell skattefordel, dermed sitter man igjen med et inntrykk av at skatt har spilt en vesentlig rolle i hennes planlegging av bosted, mener professoren.

- Det er særlig et tankekors hvis formuesskatten har spilt en rolle, det er en flaggsak for Ap. Partiet har ikke villet ta innover seg «farene» ved at folk flytte ut. De sier gjerne det er vanskelig å finne eksempler på «skatteflyktninger» - men kanskje trenger de slett ikke gå så langt, sier han.