Gå til sidens hovedinnhold

Skeie vil bli Sinvest-sjef

Investoren Bjarne Skeie vil i forbindelse med planen for å ekspandere Sinvests virksomhet gå inn som både toppsjef og styreformann

Det melder Finansavisen tirsdag. Skeie som fra før er hovedaksjonær i Sinvest vil ta over ledelsen i selskapet i forbindelse med planene om å øke virksomheten i selskapet, som hittil kun har eid aksjer i Ocean Rig.Sinvest bekreftet i går planen om å bygge en til to nye oppjekkbare borerigger, og selskapet skal i den forbindelse hente penger i en rettet og en tegningsrettsemisjon. Det er allerede hentet inn forhåndtegninger på 235 millioner kroner til den rettede emisjonen, men først må planen avklares og vedtas.Skeie har signalisert at hans Skeie Group vil ta 40 prosent av emisjonen.Ifølge Finasavisen er det på dyptvann også Sinvest skal satse, og da med bygging av oppjekkbare riger, såkalte jackups. Selskapet og rådgiver Pareto ser for seg bedre markeder for denne typen rigger når de to nybyggene etter planen står ferdige om to år. De peker blant annet på gasskrisen i USA og dyptliggende gassreserver som trenger ny teknologi.Riggene skal, når de står ferdige, enten bli solgt eller leid ut til riggaktører ifølge Finansavisen, slik at det ikke blir behov for ytterligere kapitaltilførsel til Sinvest. Nedsiden skal også sikres ved salgsopsjoner. Opsjonen skal sikre et maks tap på 31 millioner dollar. Kostprisen på riggene er satt til 125 millioner dollar pr. rigg, mens egenkapitalelementet er på kun 20 millioner dollar pr. rigg.Skeie & Co håper på en gevinst fra prosjektet på 100 millioner dollar, eller 670 millioner kroner, hvis går alt som det skal. Forrige gang Skeie bygget rigger i Ocean Rig ble prislappen langt over hva som var forespeilet. De to dypvannsriggene til Ocean Rig er de dyreste i verdensmarkedet etter gjentatte kostnadssprekker.

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer

Kommentarer til denne saken