Gå til sidens hovedinnhold

Skeptisk til norsk sexhjelp

Sexolog og samlivsrådgiver Gro Isachsen mener at ikke alle sexologer er kvalifiserte nok til jobben.

(Side2) En sexolog skal hjelpe til med å bedre andres sexliv. Spørsmålet er om den hjelpen du får er god nok.

Sexolog og samlivsrådgiver Gro Isachsen stiller seg skeptisk til at mange driver sexologisk rådgivning og terapi under tittelen spesialist uten godt nok erfarings- og kunnskapsgrunnlag.

Ikke godkjent
Her i landet er det et begrenset tilbud om du ønsker å tilegne deg kunnskaper innen sexologi. Utdanningen som tilbys her til lands gir heller ikke offentlig autorisasjon som sexolog opplyser Isachsen.

- I Norge er det dessverre ingen offentlig godkjenning av sexologer. Flere universiteter og høyskoler tilbyr imidlertid kurs i sexologi for ulike studie- og yrkesgrupper, sier Isachsen til Side2.

To års studium
Universitetet i Agder har siden 2001 tilbudt grunnkurs i sexologi, og litt over 100 personer er blitt uteksaminert siden oppstart. For å komme inn på studiet må søkere ha relevant praksis eller treårig universitets- eller høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder. Kurset er et deltidsstudium.

- De som uteksamineres jobber innenfor en rekke fagfelter. Blant annet har helsesøstre, jordmødre, gynekologer og de som jobber med opplysning innenfor diverse relevante områder tatt kurset. Noen jobber også i privat praksis som sexologer, sier faglig ansvarlig for studiet ved Universitetet i Agder, Elsa Almås til Side2.

Kurset er basert på ti ukessamlinger, fordelt på to år, og studentene får totalt 60 studiepoeng.

Ikke kvalifiserte
Mange som har tatt denne utdannelsen og jobber som sexologer med egen praksis er ifølge Isachsen ikke kvalifiserte.

- Universitetet i Agder har utdannet de aller fleste som de siste årene har etablert seg som sexologer med egen praksis. Disse kaller seg spesialister i sexologisk rådgiving, noe jeg mener de ikke er kvalifisert for, sier Isachsen. Selv om utdanningen i seg selv er bra, er dette for lite til å kunne forsvare en spesialtittel.

Almås ved Universitetet i Agder understreker at uteksaminerte studenter er spesialister i rådgivning ikke spesialister i terapi.

- Det er en del problemer de ikke kan behandle, og det er de som uteksamineres klar over, sier Almås.

Studentene er opplært i rådgivning og skal overlevere klienter som trenger spesialistoppfølging til terapeuter med spesialutdanning opplyser Almås.

- Sexologiske rådgivere med utdanning fra Universitetet i Agder vet mer om seksuelle problemer enn de fleste andre helsepersonell, sier sexolog og lektor ved Universitetet i Agder, Esben Esther Pirelli Benestad til Side2.

For lite kunnskap
Både psykologer og leger har de senere årene fått et begrenset tilbud om opplæring innen sexologi, men Isachsen understreker at verken psykologer eller leger er i utgangspunktet kvalifisert til å arbeide som sexologer.

- Til det har de for lite kunnskap om sexologi og sexologiske behandlingsmetoder, sier Isachsen.

Ønsker bedre tilbud
I flere land kan man ta doktorgrad i sexologi, og Isachsen mener at utdannelsen i Norge burde vært mer omfattende enn den som tilbys i dag. Hun understreker videre at man som sexolog kontinuerlig må kunne tilegne seg nytt fagstoff.

- Det er uansett viktig at sexologer er i stand til å tilegne seg nytt stoff på egen hånd. Det gjør at de kan holde seg oppdatert på ny forskning og nye sexologiske metoder, sier Isachsen.

Isachsen, som er utdannet som spesialpedagog ved Universitetet i Trondheim, har mange års erfaring innen sexologi og bruker selv mye tid på å holde seg oppdatert på forskning og metoder. Hun mener en god sexolog må inneha en rekke egenskaper.

- Et åpent, trygt og avklart forhold til seksualitet er viktig. Dessuten er det viktig å kunne analysere og avlære uønsket atferd, for så å innlære nye og bedre måter å ha sex på. Da trengs omfattende kunnskaper om den gode seksualiteten, i tillegg til å beherske ulike sexologiske metoder, sier Isachsen.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte

Kommentarer til denne saken