Gå til sidens hovedinnhold

Skjær i sjøen for Grieg

Kan vise til god resultatvekst. Men selskapet trenger mer penger for å unngå brudd i lånebetingelser.

Sjømatkonsernet Grieg Seafood kan se tilbake på et kvartal med resultatvekst i tre av fire områder.

NA24 - din næringslivsavis

Bedret drift
Driftsresultat før biomassejustering endte på 60,3 millioner kroner i tredje kvartal, mot 4,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet er det beste som et oppnådd etter at selskapet ble notert på Oslo Børs.

Konsernet kan vise til en økning i driftsinntekter med 38 prosent fra 315 til 436,3 millioner kroner. Selskapet slaktet 13.510 tonn laks i kvartalet. Det er en vekst på 25 prosent.

Resultat før skatt endte på 4,9 millioner kroner, mot et underskudd på 44,6 millioner kroner i samme peride i fjor.

Forventet slaktevolum i 2008 på 54.000 tonn. Det er 10 tonn lavere enn tidligere meldt. Årsaken er svakere enn forventet tilvekst i Norge og Shetland som følge av PD-situasjonen samt lavere sjøtemperaturer.

Selskapet kan vise til underliggende resultatforbedring i tre av fire regioner.

- Den sterke forbedringen i resultatene kommer som et resultat av et godt laksemarked i perioden, spesielt i USA og Storbritannia, men også innenfor EU. Den biologiske produksjonen viser også en større stabilitet som spesielt har ført til en sterk resultatfremgang i Canada og Finnmark i perioden, skriver konsernet.

Trenger 150-200 millioner
Grieg Seafood skriver at det har identifisert et kapitalbehov i størrelsesorden 150- 200 millioner kroner ut over etablerte rammer for å kunne gjennomføre den planlagte vekststrategien. I forbindelse med økte sikkerhetskrav fra bankene har selskapets to største aksjonærer Grieg Holdings og Halde Invest forpliktet seg til å yte et ansvarlig lån på inntil 100 millioner kroner for å sikre denne tilleggsfinansieringen.

- Vil være nær brudd med lånebetingelser
Selskapet skriver videre at som en del av diskusjonen rundt den utvidede lånerammen har banksyndikatet bekreftet å gi en waiver på covenant kravene i eksisterende låneavtale. Denne waiveren gjelder til utgangen av juni 2010.

- Per i dag vurderer selskapet det som sannsynlig at man vil være nær brudd på et av covenant kravene for deler av 2009. Dersom selskapet vil bryte de opprinnelige covenant kravene, vil dette gi en økt kostnad på i underkant av 2 millioner kroner per kvartal i den perioden covenant kravene er brutt, opplyser Grieg Seafood.

Grieg Seafoods opprettholder vekststrategien, og trekker frem at matetterspørselen er mindre konjunkturutsatt enn annen konsumetterspørsel, men at en viss svekkelse må påregnes.

Jekker ned volumene
Selskapet forventer et slaktevolum i 2009 på 63.000 tonn. For å gi tilstrekkelig prioritet og fokus på drift og lønnsomhet vil styret senke veksttakten noe. Forventet slaktevolum i 2010 vil være i intervallet 70-75.000 tonn.

- Det er styrets vurdering at en slik revisjon av veksttakten ikke vil gå på bekostning av selskapets inntjening i 2010, skriver Grieg Seafood.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken