Gå til sidens hovedinnhold

Skjerper kampen mot hvitsnippene

Hvitsnippforbrytere kan gå fri på grunn av lite kompetanse og ressurser. Nå skjerper politiet kampen mot økonomisk kriminalitet.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Tirsdag avslørte NA24 at oppklaringen av en av norgeshistoriens største bedragerisaker, Finance Credit-saken, kunne gått i vasken. To dager før Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud – også kalt «Mett» og «Stappmett» - skulle pågripes var det ingen som hadde tid eller kapasitet til å ta saken hos politimyndighetene. Ingen ledig teamleder, statsadvokat eller presseansvarlig.

NA24 - din næringslivsavis

- Jeg var mentalt forberedt på at saken kunne strande på grunn av ressursmangel, sa tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad til NA24.

Men Finance Credit-saken er ikke enestående. Oppklaring av økonomisk kriminalitet rammes av ressursmangel. Oslo Likningskontor sender kun en brøkdel av de skatteulovlighetene de oppdager videre til politiet.

Anmelder sjelden skattesaker
- Det er veldig få skattesaker i Oslo som sendes videre til politiet. Vi skulle helst ha anmeldt alle sakene, men vi tar kun de største og mest alvorlige sakene, sier direktør ved Oslo likningskontor, Jan Egil Kristiansen, til NA24.

Han forteller at blant annet drosjeeierne som er anmeldt i Oslo kun er anmeldt for regnskapsjuks, ikke for skatteunndragelser, som samtlige kunne blitt.

- Grimstad har rett i at vi strekker strikken langt og presser de ressursene vi har for å møte utfordringer i form av tunge saker. Vi legger ikke skjul på at vi er sårbare, men mener vi burde styrkes for å bli litt mer robuste for å ta stadig større saker, bekrefter assisterende Økokrim-sjef Trond-Eirik Schea.

- Et kompetanseproblem
Han forteller at det handler mye om kompetanse. Mye av oppklaringen av økonomisk kriminalitet er tillagt distriktene. I hvert av de 27 politidistriktene er det et økoteam, et slags mikroøkokrim, som skal bestå av minimum en jurist og en etterforsker. Disse teamene ble til etter initiativ fra Økokrim.

- Hvor mye bedre politidistriktenes slagkraft på økonomisk kriminalitet har blitt er ikke så godt å si. Det kan variere fra distrikt til distrikt, men vi mener klart det er mer å gå på. Det handler mye om kompetanse, sier Schea.

Ifølge Schea er Politihøgskolen viktig i dette arbeidet, men der har ikke økokrim-kurs hatt høy prioritet. Studentene på bachelorstudiet ved Politihøgskolen har kun den grunnleggende kompetansen innen ordinær politiarbeid. Men nå satses det mer på økonomisk kriminalitet, også i politiutdanningen. I disse dager starter blant annet et videreutdanningskurs om økonomisk kriminalitet.

Fagansvarlig for studiet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet ved Politihøgskolen, Stig Rune Johnsen, forteller at studentene ikke har noen spesialisering for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Men neste uke starter et tverrfaglig studie for å videreutdanne mennesker innen de ulike etatene.

Vanskelig materie
Både fagansvarlig Johnsen og avdelingsleder Geir Valaker ved Politihøgskolen er enige i at det er en krevende jobb å bekjempe økonomisk kriminalitet. De innrømmer at det heller ikke er det mest populære feltet for politifolk.

- Våre studenter er utdannet for å løse «standard politisaker». De trenger ytterligere påfyll av kompetanse for å løse kompliserte økonomisaker, sier Valaker til NA24.

Brevkurs
Totalt har 63 personer søkt på 28 ledige plasser på kurset som er et tverrfaglig selvstudie over fem uker. Det er personer fra politi- og lensmannsetatene, Tolletaten og Skatteetaten som planlegger å ha dette som arbeidsfelt de neste to årene.

- Økostudiet 2007 er vårt høyeste prioritet sammen med videreutdanning i kriminalteknikk, sier Valaker til NA24.

«Studiet i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet skal kvalifisere studentene til å forebygge, avdekke, etterforske, påtale og i retteføre økonomisk kriminalitet», heter det i orienteringen til studentene.

Utdanning
Ressursproblemene i Finance Credit-saken handlet i stor grad også om kompetanse hos de ulike politidistriktene, mener advokat og tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad.

- Dette handler også om utdanningen innen politiet. Man kan spørre seg når for eksempel økonomi ble innført i politiutdanningen, sier Grimstad til NA24.

Politihøgskolen ble etablert i 1992 i Oslo, og det kom et eget studiested i Bodø i 1997. Totalt søkte 1.965 personer på denne bachelorutdanningen i 2005. 360 personer kom inn på studiet, og det har kun vært kjørt ett økonomikurs helt siden oppstarten, ved siden av kurset som starter neste uke.

- Man skal ha en spesialkompetanse innen økonomi for å løse slike komplekse saker. Politidirektoratet kunne gjort en mye bedre jobb, sier Grimstad til NA24.

Har du tips i denne saken? Send e-post til journalist André Clark Utvik.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka