(SIDE2): Det svenske Skolforskningsinstitutet, ledet av tidligere utdanningsminister i Sverige, Jan Björklund, slår fast at karakterbruk i skolen ikke får elever til å prestere bedre.

Elever som prestererer bra på skolen, presterer ikke bedre av å få gode karakterer. Men elever som allerede sliter eller av andre grunner får dårlige karakterer, blir mindre motiverte og får faktisk dårligere karakterer, melder instituttet.

Det som får elevene til å prestere bedre er tydelig informasjon om hva som kan forbedres, skriver Aftonbladet.

Studien presenterer i dag, onsdag.

– Selv studenter på universitetsnivå påvirkes positivt av færre karakterer som kommer senere under utdanningen enn de gjør av mange karakterer som kommer tidligere, sier Alli Klapp, en av fire forskere som står bak rapporten til SvD.

Christian Lundahl, professor i pedagogikk ved Örebro universitet sier at han mener rapporten fraråder bruk av karakterer tidlig i skolen, og at dette tilsier at man ikke skal starte med karakterer tidligere enn man gjør nå.

Det hører med til historien at tidligere utdanningsminister Jan Björklund har vært for tidligere karakterer i skolen.

Slutningen om at karakterer får elever som ikke gjør det godt på skolen til å gjøre det verre, og ikke har så mye å si for elever som presterer bra sammenfaller også med den norske debatten om lekser.

Flere mener at lekser skaper en større forskjell mellom elever som presterer dårlig og de som presterer bra. Det er ikke slik at elever som ikke er gode på skolen, blir bedre av å ha lekser.

Foreldre har også klaget på at lekser tar for mye tid.

Hvor mye lekser barnha har godt av, er en debatt som stadig pågår.

- Elevene bør ha fri når de har fri, sa lærer på den leksefrie skolen Nyskolen, og mannen bak Lærerbloggen, Martin Johannessen til Side2.

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Odd Valdermo, mener verdien av hjemmelekser er overdrevet, både i grunnskolen og videregående.

Til VG sa han at lekser skaper angst.

LES OGSÅ:- Får bedre karakterer av å sove lenger om morgenen