GLOPPEN/FØRDE (Firda.no): Han er bare 19 år gammel, men Vegard Ebbe Osa fra Gloppen har ambisjoner om å stoppe all eksamensjuks i videregående skole.

Og nøkkelen ligger i minnepinnen han har lastet opp med dataprogram som stopper all kontakt med internett. Unntaket er nettadresser skoleledelsen selv gir åpning for, skriver firda.no.

Pinnen må på plass i datamaskinen før eksamen starter, og skal sitte i til eksamensoppgaven er levert. Blir den forsøkt koblet fra, er eksamen over for eleven.

- Juletalen til rektor ved Eid videregående skole, Ove Bjørlo, satte med på ideen. Han tok eksamensjuks opp som et økende problem etter at alle elever har sin bærbare pc til skolebruk, sier Osa.

Stenger trådløse nettverk
Han er lærling i dataelektronikk ved skolen på Eid, og har alt etablert sitt eget firma. Og det er delvis gjennom dette firmaet han har jobbet med programmering han håper kan fjerne eksamensjuks.

- De fleste velger å stenge av skolens trådløse nettverk i forbindelse med eksamen eller større prøver. Det hindrer ikke at kreative elever med mobilt bredbånd likevel fikser kontakt med nettet, sier Osa.

Like over jul sette han i gang, og nå har han utviklet systemet som gjør det mulig for skoleledelsen å stoppe forsøk på juks.

Testing i stor skala
Ennå står det igjen å teste det ut i stor skala, og da holder det ikke lenger med jobbing på gutterommet hjemme i Fjellbygda. Han må leie inn folk som kan hacke seg inn for å luke bort tenkelige og utenkelige hull som kan gi åpning for å lure systemet.

- Og det koster penger, sier lærlingen som ikke har oversikt over hvor mange timer som har gått med på å utvikle systemet som nå er til testing i fylkeskommunen både i Sogn og Fjordane og i nabofylket i nord. Systemet blir også prøvd ut i enkeltklasser ved Eid videregående skole.

- Jeg har også vært i dialog med IKT-ansvarlig ved Molde videregående skole. De er svært interessert i løsningen min, og har opplegget til utprøving, sier Osa.

Men ennå er det et godt stykke igjen til målpassering, og neste trinn blir å leie inn hackere som er eksperter på å finne hull i systemet for at disse skal kunne tettes.

- Men da er jeg inne i en fase der jeg får utgifter utover egen arbeidsinnsats. Derfor er jeg avhengig av samarbeidspartnere som kan bidra økonomisk, sier han til avisen.

Han har søkt Gloppen kommune om et tilskudd på 20.000 kroner til denne delen av prosjektet.

Microsoft kom på banene
Vegard Ebbe Osa så det som en god forretningsidé å utvikle dataløsninger som kan stoppe eksamensjuks. Men det gikk ikke.

- Jeg hadde jobbet med prosjektet i flere måneder da jeg kom i kontakt med Microsoft, som gjorde det klart at jeg ikke kunne tjene penger på slike løsninger, fordi mange av komponentene jeg brukte var deres, vedgår Osa.

- En liten nedtur, men det hindrer ikke at jeg jobber videre med prosjektet, samtidig som jeg så muligheter til videreutvikling med forretningspotensial, sier han.

Ennå er bare knapt halve jobben gjort, men målet er å utvikle et system der læreren kan ha full oversikt over hva elevene gjør på egen pc i klasserommet i en helt vanlig undervisningssituasjon.

Det fins britiske og amerikanske løsninger på dette, men de er ikke godkjent av det norske datatilsynet, ettersom de overvåker elevene.

- Det systemet jeg utvikler er i tråd med norsk regelverk, og vil gjøre det mulig for læreren å ha kontroll med databruken til hver enkelt elev i klasserommet. Og mener han en elev er for lenge på for eksempel Facebook, er det slutt på nettbruken til vedkommende, i alle fall den timen, sier Osa.

Og dette er et produkt han får lov til å utnytte kommersielt.

Flere nyheter fra avisen Firda får du her!