Gå til sidens hovedinnhold

Øker skoleprestasjonen

En undersøkelse gjort på elever i Østfold, viser at skolefrokost hjelper med en bedring i prestasjonen. Utdanningskomiteen håper at alle videregående skoler blir med på ordningen av skolefrokost.

(YEYE): Spis frokost og øk skoleprestasjonen

Få en bra start på dagen
En undersøkelse med Østfoldelever, viser at det er super viktig med frokost for å få en bedre skoledag.

Positiv virkning
Med hjelp av skolefrokost, merket 57 prosent av elevene en forbedring på presentasjonen i skoletiden og 62 prosent svarte at de ble i bedre form etter frokosten.

Skolefrokost og grøntordning
Det var kun 78 yrkesfaglige elever som deltok i undersøkelsen, men likevel så vises det i det store og hele at frokost eller frukt- og grøntordning hjelper mye for konsentrasjonen.

– Selv om grunnlaget for undersøkelsen med sine 78 elever er lite, korresponderer likevel svarene bra med en tilsvarende undersøkelse som er gjort av Høgskolen i Vestfold. Hittil har sju av fylkets 11 videregående skoler testet ut skolefrokost eller frukt og grøntordning – blant annet Glemmen videregående skole i Fredrikstad, forteller lederen for utdanningskomiteen i Østfold, Inger- Christin Torp.

Alle videregående skoler skal få frokost
Målet er å få alle videregående skoler med på en ordning som gir elever skolefrokost og dermed et bedre grunnlag for å lære og ikke droppe ut.

(Kilde: f-b.no)

Siste fra Yeye: gå til forsiden!

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken