Gå til sidens hovedinnhold

Skråsikre på renteheving

Les hva ekspertene mener før onsdagens rentemøte.

I forkant av onsdagens rentemøte er det ikke mye usikkerhet å spore hos renteøkonomene:

NA24 - din næringslivsavis

Sentralbanksjef Svein Gjedrem kommer onsdag til å varsle renteoppgang nummer 11 siden Norges Bank begynte å stramme renteskruen i midten av 2005.

Spriker om veien videre
Men om det er unison enighet om renteoppgang onsdag, er det større sprik i anslagene om veien videre. Onsdag presenterer sentralbanken også ny Pengepolitisk Rapport. Her kommer svaret på om Norges Bank vil endre tempoet i rentesettingen for å dempe presset i den oljedrevne norske økonomien.

Flere økonomer har økt sine anslag som følge av tilstrammingen i arbeidsmarkedet, sterk lønnsvekst i første kvartal og fortsatt vekst i det private forbruket.


- Markedet overvurderer
I motsetning til de fleste i markedet tror Handelsbankens sjeføkonom Knut Anton Mork at Norges Bank mest sannsynlig ikke vil revidere rentebanen opp for inneværende år, men heve den litt for neste år i stedet.

- Vi mener markedet overvurderer sannsynligheten for en heving av rentebanen for inneværende år, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til NA24.

- Og det er det to grunner til, mener sjeføkonomen.

- Inflasjonen ligger ikke like mye over Norges Banks prognoser som det først så ut til da vi fikk inflasjonstallene i mars. For det andre tror vi at Norges Bank er ivrige på å komme til inflasjonsmålet. Det har tatt lovlig lang tid, og lønnsveksten har ikke slått ut i prisveksten ennå, sier Mork til NA24.

- Må være forsiktige
- Norges Bank må være litt mer forsiktige hvis de skal nå inflasjonsmålet innen rimelig tid, sier sjeføkonomen.

Handelsbankens økonomer tror rentetoppen på 5,50 prosent blir nådd i midten av neste år.

- Årsaken til at vi tror det kommer mer da, er at med dagens stramme arbeidsmarked vil det ta tid før det slår ut i lønnsakselerasjon, og det tar enda lengre tid før det slår ut i prisstigning, sier Mork.

Sterke nøkkeltall
DnB NOR Markets venter som alle andre at styringsrenten heves fra 4,25 prosent til 4,50 prosent.

- Vi venter en moderat oppjustering av rentebanen, slik at denne vil indikere ytterligere tre nye hevinger innen utgangen av året og en noe høyere rentetopp neste år enn det som lå i den forrige banen. I lys av den lange rekken med sterke nøkkeltall siden forrige rapport, synes imidlertid usikkerheten å ligge på oppsiden, skriver DnB NOR Markets i en rapport mandag.

- Liten tvil
Økonomene i Nordea Markets mener det er liten tvil om at det blir en renteøkning på 25 basispunkter.

- Spørsmålet er om hvor mye den nye renteprognosen oppjusteres i forhold til mars prognosen. Høyere inntektsvekst blant forbrukeren som følge av høyere sysselsettingsvekst og lønnsvekst tilsier sammen med høyere oljeinvesteringer at BNP-veksten og dermed produksjonsgapet er noe oppjustert fremover, skriver Nordea i sin morgenrapport.

Videre skriver Nordea at det som blir avgjørende for hvor mye renteprognosen oppjusteres er hvordan banken ser på lønnsutviklingen.

- Vi tror at en lønnsvekst i privat sektor på 6,0 prosent årsvekst med bonuser og nesten 5,0 prosent uten bonuser i første kvartal, tilsier at banken oppjusterer lønnsanslaget i år med 0,25 prosent poeng til 5,25 prosent, og sannsynligvis kommer det også en oppjustering for 2008. Det tilsier at rentebanene oppjusteres med 25 basispunkter i annet halvår og fremover blir liggende 25 basispunkter over banen fra mars, skriver Nordea.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka