Gå til sidens hovedinnhold

Skrur opp tysk vekst

Det ledende tyske økonomiinstituttet IfW har nå skrudd tildels kraftig opp sin vekstprognoser for den tyske økonomien.

Den tyske rikskansleren Angela Merkel styrer et land i oppgang ifølge de siste prognosene fra IfW.IfW har fra sin base i Kiel regnet seg frem til at den tyske økonomien kan oppleve en klart sterke vekst enn tidligere antatt de to neste årene.Det tyske bruttonasjonalproduktet ventes nå å øke med hele 2,8 prosent i 2007 og 2,4 prosent i 2008. Det er en kraftig oppjustering sett i forhold til IfW prognoser i desember på henholdsvis 2,1 og 1,8 prosent.Det er ifølge rapporten utsikter til en økende innenriksetterspørsel og de fulle ordrebøkene i den tyske industrien som er hovedbasis for IfW økte forventninger.- Prognosene møter høyere usikkerhet i begynnelsen av 2007. I en kort periode peker flere faktorer mot en bremsing av oppsvinget. Imidlertid er mange indikatorer på et meget høyt nivå tross oppbremsningen i begynnelsen av året, skriver IfW i rapporten ifølge Dow Jones Newswires.Det pekes blant annet på at ordrebøkene er høyere enn på lenge tross en avmatning i ordreinngangen i begynnelsen av 2007. IfW er også optimistiske med hensyn til andre halvår. Innenriksøkonomien er ifølge IfW i fullsving og anses som hovedpilaren i oppturen Tyskland nå er inne i.

Reklame

Her kan du levere Lotto