Gå til sidens hovedinnhold

Skrur på utbyttekranen

Det beste resultatet i Inmetas historie gjør at det drypper på aksjonærene.

IT-selskapet Inmeta kan vise til en sterk forbedring over hele linjen, og kan vise til en dobling på driften. Nå blir det mer utbytte til aksjonærene.

Driftsresultatet steg til 19 millioner kroner i siste kvartal av 2009 fra 8,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Før avskrivninger steg driftsresultatet (EBITDA) til 19,5 millioner kroner fra 9,2 millioner kroner i de siste tre månedene av 2008. Driftsmarginene, både EBIT og EBITDA, ble doblet til henholdsvis 11,9 prosent fra 5,5 prosent og 12,2 prosent fra 6 prosent.

Resultat før skatt ble på 19,1 millioner kroner og det er en dobling fra 9,1 millioner kroner. Etter skatt havnet resultatet på 13,8 millioner kroner mot 9,1 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Driftsinntektene steg til 160,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2009 fra 154,1 millioner kroner.

Kontantstrøm fra driften var på 29,9 millioner kroner og netto endring i kontantbeholdningen ble økt med 2 millioner kroner. Dermed avsluttet Inmeta 2009 med 45,6 millioner kroner i kontanter og kontantekvivalenter.

Den sterke utviklingen til selskapet gjør at Inmeta kan betale utbytte. Styret foreslår et utbytte på 0,15 kroner per aksje for 2009. Det tilsvarer 9,8 millioner kroner samlet og er en oppgang fra 6,5 millioner kroner for 2008.

- Inmeta har de siste årene fokusert på organisk utvikling i kombinasjon med oppkjøp og integrasjon for å skape lønnsom vekst. Strategien har vært vellykket i et utfordrende marked. Kundeportefølje, kompetanse og markedsposisjon innen både lisens- og konsulentvirksomheten, gir en solid plattform for fortsatt lønnsom vekst i markeder som forventes å vokse. Konsernet er finansielt sterkt og har muligheter for ytterligere vekst og ekspansjon. Selskapet forventer resultatvekst i 2010 sammenlignet med foregående år, skriver selskapet i sin resultatrapport.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken