Gå til sidens hovedinnhold

Skuffende fra gjødselkongen

Får mindre betalt for råvarene.

Den norske gjødselkjempen Yara skuffet på slutten av fjoråret.

I fjerde kvartal fikk selskapet et resultat etter skatt på 59 millioner kroner, 0,21 kroner per aksje, mot 2.153 millioner kroner , 7,67 kroner per aksje, på samme tid året før. Korrigert for valutatap og spesielle poster, var resultatet 2,64 kroner per aksje sammenliknet med 7,21 kroner per aksje i fjerde kvartal 2012.

- Resultatet for Yaras fjerde kvartal reflekterer svakere råvaremarkeder for gjødsel, sier Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara International ASA.

Yaras styre vil foreslå for Generalforsamlingen et utbytte på 10 kroner per aksje for 2013.

- På den positive siden realiserer vi sterke produksjonsvolumer og leveranser, og industrisegmentet leverer høyere salgsvolumer og marginer. Marginer på høyverdiprodukter holdt seg godt sammenliknet med den sterke prisnedgangen på nitrogen, fosfat og kalium, sier Jørgen Ole Haslestad.

EBITDA for fjerde kvartal eksklusive spesielle poster var 2.339 millioner kroner sammenliknet med 3.539 millioner kroner ett år tidligere.

Yaras globale gjødselleveranser var opp 22% i forhold til fjerde kvartal 2012, hovedsakelig på grunn av oppkjøpet av Bunge's gjødselaktivitet i Brasil, hvor Yaras salg av NPK blends mer enn doblet seg. Nitratleveransene er på samme nivå som i fjor, og opp 4% i Europa med en positiv utvikling gjennom kvartalet. NPK-leveransene ble redusert med 7% som følge av lavere volum til enkelte lav-margin segmenter i Brasil og lavere salg i Europa hovedsakelig relatert til timing av leveranser.

Yaras realiserte priser for urea er 26% lavere enn for ett år siden. Realisertenitrat- og NPK-priser var ned henholdsvis 15% og 9%, noe som øker premien for høyverdi-gjødsel vis à vis urea og annen råvaregjødsel. Marginene for NPK blends i Brasil er også betydelig høyere enn i fjor.

Leveransene på nitrogengjødsel i Vest-Europa forbedret seg etter en treg start på den nye gjødselsesongen, med leveranser i fjerde kvartal som er 8% høyere enn for ett år siden og sesongleveransene så langt på linje med i fjor. Fortsatt høye marginer for landbruket og begrensede lagre hos distributørene ved starten på 2013-14 sesongen peker indikerer god nitrogen-etterspørsel i Europa også for resten av sesongen. Yara startet 2014 med en sterk ordrebok for leveranser til Europa, noe som innebærer at nitratprisene for første kvartal har et etterslep på omtrent 2 måneder.

I januar i år tok Økokrim ut korrupsjonstiltale mot fire tidligere Yara-topper for overtredelser av straffelovens § 276a, jf. § 276b.

De fire er konserndirektør Tor Holba, direktør Daniel Clauw, direktør Ken Wallace og tidligere konsernsjef Thorleif Enger. Alle fire er siktet for forhold i Libya, mens Enger, Clauw og Wallace også er siktet i India.

LES HER: Fire Yara-topper tiltalt for korrupsjon

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken