Gå til sidens hovedinnhold

Skuffende sentiment i USA

Stemningen blant forbrukerne faller etter rekordhøy oljepris og krisen til bankene.

Uroen i kredittmarkedet og rekordhøye energipriser slår ut på stemningen til de amerikanske forbrukerne.Sentimentet blant konsumentene var i begynnelsen av november på 75 poeng, viser den foreløpige oversikten fra universitetet i Michigan.Det er det laveste nivået på over to år.Økonomene hadde ventet at sentimentet ville ligge på 80 poeng viser en oversikt fra Bloomberg News.Consumer confidence/Consumer sentiment - USA

Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte

Kommentarer til denne saken