Gå til sidens hovedinnhold

Skuffende sysselsettingsvekst i USA (Ny)

Sysselsettingen steg mindre enn ventet i USA i november, noe som skuffet markedet, selv om ledighetsraten samtidig falt. Børsene og dollaren faller på tallene

Oppdatert med markedsreaksjon.Sysselsettingen utenfor jordbrukssektoren økte med 57.000 i USA i november. På forhånd var det ventet en vekst på hele 150.000, ifølge Briefing.com.Tallet for oktober ble samtidig justert fra en vekst på 126.000 til 137.000.Men selv om veksten her var skuffende, falt ledigheten, som måles i en annen undersøkelse, til 5,9 prosent fra 6,0 prosent. Her ventet markedet et uendret tall på 6,0 prosent, ifølge Briefing.com.Markedet legger likevel mest vekt på sysselsettingstallene, som anses som et mer presist mål enn ledighetsraten, og dollaren faller i skuffelse over tallene.En dollar koster 6,66 kroner like etter at tallene kom, mot 6,68 rett før tallene.Børsene har også reagert ned, både Oslo Børs og øvrige europeiske børser.Det er kraftig fokus på sysselsettingen i USA. Det har vært kraftig vekst i BNP og produktivitet i år, men først i det siste har man sett gryende tegn til at den økonomiske veksten også bedrer arbeidsmarkedet, noe som anses som viktig for å holde oppe privat sektor i verdens viktigste økonomi.Bakgrunn

Dette er en månedlig rapport om arbeidsmarkedet i USA. Den er basert på to forskjellige spørreundersøkelser.Ledighetstallet er basert på en spørreundersøkelse som dekker rundt 60.000 husholdninger. Sysselsettingen, utenom landbrukssektoren, samt tall for gjennomsnittlig lengde på arbeidsuken og timelønn, er basert på en rundspørring blant cirka 375.000 bedrifter.Markedet legger normalt mest vekt på undersøkelsen som er gjort blant bedriftene. Rapporten inneholder også tall for ulike deler av næringslivet, og spesielt industriutviklingen blir fulgt nøye.Tallene for arbeidsukens lengde og timelønn er også indikatorer på om etterspørselen etter arbeidskraft stiger eller synker.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken