Gå til sidens hovedinnhold

Skuffende USA-vekst

Veksten i den amerikanske økonomien er like sterk som forventningene.

I første kvartal viser de foreløpige reviderte tallene at bruttonasjonalproduktet vokste med 0,6 prosent.

NA24 - din næringslivsavis

Ifølge Bloomberg News ventet økonomene en vekst på 0,8 prosent.

GDP - USA
Gross Domestic Product. Tilsvarer bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge. Det mest brukte målet for (veksten i) samlet verdiskapningen i et land, inkludert både privat og offentlig forbruk samt investeringer, tillagt eksport, men fratrukket import. Målet er pengeverdi.

I USA kommer tallet i tre versjoner, først et anslag (advanced), så et foreløpig tall (preliminary) og til slutt et endelig tall (final). I USA fokuseres det mest på kvartalsvise tall som viser en årlig endringstakt. Fokus er på realveksten, altså korrigert for prisvekst.

Reklame

Nå: Stort ryddesalg i Nettavisens nettbutikk