I mars streiket pilotene i Norwegian. Nå er det SAS-piloter i den LO-tilknyttede foreningen NSF som velger å gjøre det samme.

- Det er faktisk litt provoserende at vi i Norge har hatt såpass mye streik de siste årene når vi ser rundt oss i Europa og ser hvor mye bedre vi har det enn våre naboer, sier Paul Andreas Lundeby, daglig leder hos konsulentfirmaet Simoveo til Nettavisen.

Han og seniorkonsulent Ståle Bjørnersen er begge organisasjonspsykologer og forhandlingseksperter. De stusser begge over valg av streikevåpen.

- Det bør være unødvendig å bruke streik som virkemiddel i forhandlinger. Streik er utvilsomt et meget sterkt forhandlingverktøy. Men det betyr ikke at man behøver å bruke det. Spesielt den type streik det her er snakk om - som går direkte utover en nøytral tredjepart - nemlig passasjerene, sier Bjørnersen til Nettavisen.

- Når forhandlinger ender med streik tyder det svært ofte på lukket kommunikasjon, dårlig informasjonsutveksling, for lite fokus på partenes interesser og mer fokus på å «vinne» enn å komme til enighet. Det kan virke som at det er rett og slett dårlig lederskap fra både selskapsledelsen og fagforeningsledelsens side, supplerer Lundeby.

- «Take it or leave it»
De presiserer at de ikke sitter på innsiden av forhandlingene i SAS, så det kan være informasjon som kan påvirke SAS-streiken som de ikke kjenner til.

- Men når man må bruke streik som forhandlingskort tyder det ofte på svakt gjennomførte forhandlinger preget av lukket kommunikasjon og for rigide forhandlingsparter. Når man kan høre partene si at de har fått tilbud av typen «take it or leave it» så er det mye som tyder på det vi kaller posisjonsforhandlinger eller skyttergravskrig om du vil, sier Lundeby.

Bjørnersen peker på at det ikke nødvendigvis er ensidig skyld i slike konflikter.

- Når vi stiller oss skeptiske til bruken av streik så er ikke det for å legge skylden på pilotene. SAS har helt sikkert også sin del av skylden. Poenget vårt er at når forhandlinger av denne typen ender i streik er det et klart tegn på svakt gjennomførte forhandlinger.

Men også fremgangsmåten man forhandler på stilles det spørsmål ved.

- Og hvor konstruktivt er det å holde på med forhandlinger fram til klokken 05:00? Maratonforhandlinger langt utover natta som fører til at viktige beslutninger må tas når den kognitive kapasiteten er på det svakeste er ikke spesielt hensiktsmessig.

- Konflikt aldri vellykket
Knut Morten Johansen, informasjonsjef i SAS, peker på at man har ordnede forhold.

- Jeg tror vi skal være veldig glad for at vi lever i en del av verden hvor det er et såkalt trepartssamarbeid, hvor ansvarlige fagforeninger spiller en rolle for utviklingen av et godt velferdssamfunn som vi kjenner det i Norge, sier Johansen til Nettavisen.

- Når det er sagt så er det når samarbeidet er på plass at dette bærer frukter for en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Konfliktpartnerskap er aldri vellykket, og derfor er det et gjensidig ansvar å sikre at man faktisk har et samarbeid, sier han.

Les også: 6 piloter streiker - SAS aner ikke hvorfor
Les også: Erklærte krig mot Norwegian - nå omfavner de SAS

Rune Sundland fungerende leder i NSF har ikke svart på Nettavisens henvendelse.