Gå til sidens hovedinnhold

Slakter regjeringens Terra-håndtering

Det gikk fullstendig galt for departementet. Tidligere kommunalminister Erna Solberg beklager.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Riksrevisjonen la tirsdag frem sin rapport om Kommunal- og regionaldepartementets behandling og oppfølging av det såkalte «Vik-brevet».

NA24 - din næringslivsavis

Brevet ga i 2002 Vik kommune klarsignal til å gjennomføre de omstridte investeringene, der kommunen forskutterte fremtidige konsesjonskraftinntekter og investerte beløpet i aksjemarkedet. Avtalene var lagt til rette av Terra. Det hele endte som kjent i total fiasko.

Stolte på brevet
De syv andre kommunene som var involvert i Terra-saken trykket Vik-konklusjonen til sitt bryst, og til sammen endte deres finansielle krumspring med et tap på bortimot milliarden.

I Vik-brevet kom det fram at Kommunal- og regionaldepartementet ikke anså avtalen om finansielt salg av konsesjonskraftrettighetene i kommunene som et brudd på kommuneloven, fordi de ikke mente avtalen var et lån.

LES OGSÅ: Erna beklager

I kommuneloven heter det at kommunen skal forvalte midlene uten vesentlig finansiell risiko, men departementet tok ikke med i beregningen da de skrev brevet at Vik kommune måtte kjøpe konsesjonskraft for 71 millioner kroner før kommunene kunne selge kraft for 102 millioner kroner. Det vil si at kommunen hadde en udekt betalingsplikt, mens departementet legger til grunn at kommunen ikke har en udekt betalingsplikt.

Her slaktes det
Det viste seg derfor at departementets brev fra 2002 hadde bygd på helt feilaktige forutsetninger, noe de først nærmere fem år senere innså. Og mye gikk galt underveis:

LES OGSÅ: - Nå er det solgt
LES OGSÅ: Småsparernes Terra-tap

- Riksrevisjonen slår fast at Vik-brevet ble utarbeidet på et altfor lavt nivå i departementet. En slik prinsipiell sak, skal behandles av ekspedisjonssjefen og legges frem for seksjonslederen før utsending. Vik-saken ble avgjort at nestlederen i kommuneøkonomiseksjonen, heter det i rapporten.

I en tilbakemelding til riksrevisjonen erkjenner departementet at Vik-saken var en prinsippsak, og at saken burde vært behandlet på et høyere nivå.

Vik-brevet ble lagt til grunn da det ble distribuert et rundskriv til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om hvordan loven skulle tolkes i lignende saker.

LES OGSÅ: Kleppa slakker Terra-tøylene

Tvilen om disse finansielle investeringene, som kom frem i Vik-brevet, ble ikke tatt med i rundskrivet.

Droppet tvilen
- Riksrevisjonen slår fast at departementet ikke har gjort grundig nok saksbehandling når de konkluderte med at avtalen i Vik ikke var et lån. Revisjonen mener departementet kunne ha kommet til motsatt konklusjon hvis kvalitetssikringen var grundigere. I et vedlegg sendte nemlig Vik kommune med detaljer som sa at bare 31 millioner av lånekostnadene på 102 millioner kroner var dekt inn av netto konsesjonskraftinntekter. Men et eller annet sted gikk det altså feil i departementets saksbehandling.

Det var under kommunalminister Erna Solberg at det fatale Vik-brevet ble sendt, og Solberg har tidligere beklaget konsekvensene brevet fikk, samtidig som hun påpekte kommunenes selvstendige ansvar for å ikke spille Lotto med kommunenes penger.

LES OGSÅ: Riksrevisjonen gransker Terra-saken

Riksrevisjonen konkluderer med at det gikk kalt også etter Erna. Det var nemlig meningen at departementet skulle gå igjennom regelverket for å forhindre denne typen avtale som Vik kommune gjorde. Men det ble aldri gjort, selv om departementet fikk mange henvendelser om temaet, også så sent som i 2006.

Droppet å informere
Først i planen for 2007 hadde departementet planlagt å utarbeide et «problemnotat» rundt finansielle avtaler med likhet til lån. Departementet trommet sammen et møte og utarbeidet et notat, der de delvis kom frem til at de hadde bommet. Saken ble likevel aldri lagt frem for ekspedisjonssjefen eller drøftet på ledernivå, før Terra-saken smalt i pressen høsten 2007.

Riksrevisjonen slår fast at de selv om departementet omsider kom frem til den endrede lovoppfatningen, så ble det aldri tatt initiativ til en ny behandling av saken. Vik kommune ble heller aldri orientert om de nye konklusjonene.

Selv på et møte i september 2007, der Vik hadde med seg både representanter fra Revisorgruppen i Bergen og Terra, unnlot departementet å informere.

Departementet medgir at de feilprioriterte ved å ikke gå igjennom Vik brevet før det gikk nærmere fem år, og erkjenner at de nye opplysningene de fant i etterkant, burde vært sendt rundt til alle kommuner og fylkeskommuner.

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer

Kommentarer til denne saken