Oslo (ANB): Tallene kommer fram i rapporten «Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005». Den bygger på en omfattende spørreundersøkelse blant 6.600 unge på 11, 13, 15 og 16 år. Der sier 27 prosent av jentene på 15 og 25 prosent av jentene på 16 at de prøver å slanke seg.

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Bekymringsfullt
En av forskerne bak undersøkelsen, professor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen, mener tallene gir grunn til bekymring.

- Når 27 prosent av jentene på 15 sier de slanker seg er det tre ganger mer enn de som faktisk har bruk for å være oppmerksomme på vekten sin. Det er særlig bekymringsfullt, sier Samdal til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Halvparten av de 15-årige jentene i undersøkelsen sier dessuten at de føler seg for tykke, noe de fleste altså ikke er.

Barn sier de slanker seg
Samdal peker på et medieskapt bilde av slanke og tilsynelatende vellykkede mennesker som en av årsakene til jentenes forvrengte kroppsbilde.

- Samtidig gjennomgår jentene en pubertetsutvikling der de kanskje legger på seg før de vokser i høyden. Dette kan skape litt panikk hos jentene på at de har blitt tykke, men som jo justerer seg når de strekker seg, sier Samdal.

Også de aller yngste, 11-åringene, slanker seg, ifølge undersøkelsen: Omkring 1 av 10 av både guttene og jentene på 11 år svarer ja på spørsmålet om de prøver å slanke seg.

- Hva synes dere om dette?

- Det er bekymringsfullt at de i så tidlig alder har et sånt fokus på at de skal ha behov for å slanke seg. Dersom det er slik at barnet faktisk har behov for vektreduksjon er det viktig at foreldrene er opptatt av fysisk aktivitet, ikke å introdusere barnet for slanking gjennom streng kostregulering, sier Samdal.

- Større aksept hos guttene
Andelen gutter som slanker seg holder seg mellom åtte og 11 prosent i alle de fire aldersgruppene.

- For guttene er det ofte heller en utfordring at de synes de er for tynne. Det å være stor forbindes kanskje med å være muskuløs, dermed har gutter en større aksept for at stor kropp ikke nødvendigvis er negativt, sier Samdal.

- Kroppspress blant unge er et tema som er oppe igjen og igjen. Gjøres det nok for å unngå forvrengte kroppsbilder hos de unge?

- Jeg oppfatter dette som en generell bekymring, og særlig skole og helsetjeneste vil være sensitive på måter å snakke om kropp og vekt på. Men det er jo fortsatt slik at på omtrent hver eneste forside i bladkiosken er det en eller annen sak om å komme seg raskt ned i vekt, og i de fleste motemagasiner fremstilles svært tynne jenter. Og dette møter jo de unge jentene hvor enn de snur seg. Det kan bidra til et uheldig syn og fokus på både kropp og slanking, fastslår Samdal. (ANB)