Gå til sidens hovedinnhold

Slår alarm om sparing

Forbrukerombudet ber finansministeren granske avanserte spareprodukter.

- Dette er en svært alvorlig sak for bankene, og ødeleggende for renommeet deres, sier forbrukerombudet til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Bjørn Erik Thon sikter til såkalte strukturerte spareprodukter. Dette er meget avanserte finansielle instrumenter som selges til sparekunder. De er ofte ganske vanskelige å forstå. Et typisk produkt er såkalte indeksobligasjoner. Dette er produkter der man som kunde må ha pengene låst i en hvis tid, men man er garantert å få alt man investerer igjen. Men da uten renter.

I begynnelsen av juli sendte Forbrukerombudet og Forbrukerrådet brev til finansministeren. Der krever de at Kristin Halvorsen setter ned et eget granskningsutvalg for å komme til bunns i saken.

Har du dårlige og gode erfaringer med strukturerte produkter? Ta kontakt med NA24 på e-post.

- Svært dårlige investeringer
- Mange av disse spareproduktene er lånefinansierte. Beregninger viser dessuten at dette i mange tilfeller er svært dårlige investeringer med negativ avkastning, sier forbrukerombudet.

Og legger til:

- Samtidig har banker og finansinstitusjoner tjent gode penger på høye gebyrer.

Forbrukerombudet viser til beregninger av historisk avkastning på de strukturerte spareproduktene de siste ti årene, der den årlige avkastningen kun er på 0,8 prosent. 75 prosent av investeringene i disse produktene er dessuten gjort med lånte penger, noe som gir en negativ avkastning på seks prosent de siste ti årene.

Det viser beregninger publisert i Dine Penger.

- Vi mener at det ikke er noe galt med produktene i seg selv, men næringen har erkjent at det har vært mangelfull informasjon om de strukturerte spareproduktene, sier inforådgiver Helene Lund i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Kontaktet av bankansatte
I brevet skriver Thon og Forbrukerrådets direktør, Erik Lund-Isaksen, at de er «alvorlig bekymret for det bankhåndverk som har vært utført gjennom mange år» og at «dette er ødeleggende for den tilliten folk flest har til norsk finansnæring».

- Vi har til og med blitt kontaktet av bankansatte med dårlig samvittighet for at de har solgt disse spareproduktene, sier Bjørn Erik Thon.

Nå venter han spent på svar fra Kristin Halvorsen.

- Det er viktig at en slik granskning settes i gang. Men det er en politisk beslutning som krever et visst mot.

- En granskning høres litt drastisk ut, men vi er positive til at man nedsetter et utvalg som ser på praksisen, kommenterer Helene Lund i FNH.

Har du dårlige og gode erfaringer med strukturerte produkter? Ta kontakt med NA24 på e-post.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler