Gå til sidens hovedinnhold

Slår tilbake mot dommedagsprofeti

- Norge er ikke et pyramidespill, sier Sigbjørn Johnsen.

Finansminister Sigbjørn Johnsen er ikke enig med Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen, som sier at norsk økonomi er et pyramidespill.

- Norsk økonomi er ikke et pyramidespill. Det går godt i Norge, men vi må vokte oss for å tro at de gode tidene fortsetter av seg selv, sier Johnsen til Nettavisen NA24.

Johnsen er svært opptatt av forholdene for konkurranseutsatte næringer. Derfor er det viktig at Norge legger vekt på å føre en ansvarlig økonomisk politikk.

- I mai i år la vi fram forslag til skattetiltak for næringslivet i fastlandsøkonomien og forbedringer i petroleumsskattesystemet. Et mål er å dempe todelingen av norsk økonomi.

Finansministeren viser også til at regjeringen har satt ned et offentlig utvalg ledet av professor Steinar Holden, som blant annet skal se på utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover.

- Det betyr at utvalget også må se på petroleumsnæringens voksende virkning på norsk økonomi, og i hvilken grad kostnadsnivået nå representerer en utfordring for norsk næringsliv, sier Johnsen.

Det er artikkelserien som Nettavisen NA24 har kjørt de siste dagene som stiller spørsmålet om Norge bruker oljepengene riktig og om landets økonomi er sikret mot en nedtur, som har fått finansminister Sigbjørn Johnsen på banen.

- Norge er på vei til å bli sykt. Det er noe som har skjedd i dette samfunnet. Det er skummelt, sa Norsk Industris mektige leder, Stein Lier-Hansen, til Nettavisen NA24 sist uke.

LES SAKENE HER:

- Norge er på vei til å bli sykt

- Vi er et lite land og har cirka 600.000 som står utenfor

- Lønnen til alle nordmenn må stagges

Vil skrote Jens' hjertebarn

- Jens Stoltenberg har sviktet

Ap slår kraftig tilbake mot regjeringskollega

- Norsk økonomi er et pyramidespill

Brannfakkel fra Norges mektigste finansmann

Kraftig nedtur for Norges overskudd

- Arven etter Stoltenberg er mer avhengighet

- Sverige får 40 prosent mer for hver krone

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, er bekymret over helsetilstanden til norsk økonomi og viste til at vi i Norge i dag har flere trygdede enn for åtte år siden, til tross for den sterke økonomien.

- Når antall personer som er avhengig av offentlig støtte er rekordhøy i oppgangstider, hvordan skal det da bli når vi går inn i en tyngre periode? spør han.

Bedre enn OECD

- Har vi for gode ordninger i Norge slik at altfor mange velger å holde seg unna arbeidslivet?

- Norge har en høyere sysselsettingsandel og lavere ledighet enn de fleste andre OECD-land. Det innebærer at det er en tilsvarende lavere andel av befolkningen som står utenfor arbeidslivet. Det er derfor ikke riktig at flere står utenfor arbeidsmarkedet i Norge enn i andre land – det er motsatt, sier Johnsen.

- I Norge er imidlertid mange av de som står utenfor arbeidsmarkedet, på ulike offentlige stønadsordninger. Gode ordninger for å sikre inntekten for dem som av ulike årsaker ikke kan arbeide, er en viktig del av vår samfunnsmodell. Dette bidrar til at fordelingen av inntekt er jevnere i Norge enn i de fleste andre land, fortsetter han.

Finansministeren mener videre at det er viktig å balansere hensynet til trygghet og en jevn inntektsfordeling, mot behovet for høy yrkesdeltakelse.

- Hva du får utbetalt i våre ordninger for inntektssikring, avhenger av tidligere arbeidsinntekt. Det stimulerer til å delta i arbeidslivet og bidrar til å underbygge arbeidslinjen, sier Johnsen.

Tar tid før vi ser resultatene

Samtidig fører regjeringen en aktiv arbeidsmarkedspolitikk for å inkludere flest mulig i arbeid, ifølge Johnsen.

- Vi har gjennomført en rekke tiltak og reformer med sikte på å styrke arbeidslinja. Mange av tiltakene har kun virket i kort tid. Det tar derfor tid før vi kan se resultatene av dette arbeidet. Vi følger nøye med på om virkemidlene gir resultater, sier Johnsen.

- Det er samtidig viktig å erkjenne at ikke alle kan arbeide. I Revidert nasjonalbudsjett ble det varslet at regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om politikk for å få flere i arbeid, avslutter finansministeren.

- Det er skummelt

I årene som kommer er utfordringen å øke produktiviteten i offentlig sektor.

- En undersøkelse fra Menon har tidligere vist at vi kan spare om lag 20 milliarder kroner årlig gjennom bedre offentlige innkjøp. Høyre vil også innføre «nøytral moms» i staten noe som vil øke konkurransen om innkjøp, sier Sanner.

Stein Lier-Hansen, Norsk Industris mektige leder, er bekymret for helsetilstanden til AS Norge. Politikerne bruker nå vel 125 milliarder kroner av oljeinntektene for å dekke inn «underskuddet».

- Det er noe som har skjedd i dette samfunnet. Det er skummelt, sa Lier-Hansen til Nettavisen NA24 sist uke.

Han dro paralleller til tidligere velstående samfunn.

- Gamle Rom var en av stormaktene som overlevde lengst, men de gikk over ende på grunn av dekadensen til slutt. De kom inn i en situasjon hvor det ikke lenger var så viktig å jobbe, et ordtak sa at det bare var slaver og hester som jobbet. De andre drakk vin, skrev og var filosofer, sa industritoppen.

LES MER HER: - Norge er på vei til å bli sykt

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken