Gå til sidens hovedinnhold

- Slik blir 2008

Se DnB Nors spådommer for finansåret.

Høye råvarepriser, god inntjening, stramt arbeidsmarked og høy lønnsvekst. Det er spådommene som gjør at DnB Nor ser lyst på norsk økonomi ved inngangen til 2008.

NA24 - din næringslivsavis

Onsdag la DnB NOR Markets frem årets første rapport om de makroøkonomiske utsiktene i Norge og internasjonalt.

Spår brems i økonomien
De anslår en vekst i fastlandsøkonomien på 3,6 prosent i år. DnB Nor tror også det norsk økonomi vil bremse sammenlignet med de siste fire årene. Hovedårsaken er mangelen på kompetent arbeidskraft. Det er nå 1,4 ledige per ubesatt stilling, det laveste siden desember 1974.

Klikk og se sjeføkonom Øystein Dørums spådommer for 2008.

204827

Se flere saker fra NA24-TV her

Økonomene i DnB Nor ble overrasket over kreditturoen høsten 2007. Likevel kom veksten i økonomien inn som ventet.

- Likviditetskrisen var ikke over på noen måneder, slik vi trodde, skriver DnB Nor Markets i sin rapport om Økonomiske utsikter for de første månedene i 2008.

Lavere vekst ute
De foreløpige anslagene for 2007 tilsvarer en vekst i den globale bruttonasjonalprodukt på 5,1 prosent, og det ligger på linje med forventningene til DnB Nor Markets. Likevel ser de farer i inngangen til 2008 og justerer vekstanslaget for inneværende år til 4,5 prosent. Det er en nedjustering fra 4,8 prosent som de tidligere har operert med.

-Vi tror vi unngår resesjon i USA i år, sier seniorøkonom Knut Magnussen i DnB Nor Markets under presentasjonen.

Det som skjer i USA skaper likevel bekymringer, og det er for tidlig å utelukke de fulle konsekvensene av problemene i verdens største økonomi.

- Usikkerheten er fortsatt stor. En mer langvarig kredittskvis, knyttet til økende mislighold, økte tap, og redusert risikoappetitt, kan ikke utelukkes. I tillegg kan fallende boligpriser, både i USA og i enkelte europeiske land, medføre økt sparing og redusert forbruk, noe vi hittil ikke har sett, skriver meglerhuset.

Rente ned og rente opp
Redningen kan bli lavere renter fra sentralbankene.

- Vi ser for oss en kraftig svekket boligmarked i USA, sier Magnussen

Finansmarkedene har mer eller mindre priset inn et solid rentekutt i USA. Nå gjenstår det å se om den amerikanske sentralbanksjefen følger opp. DnB Nor tror at Ben Bernanke vil kutte renten tre ganger. Hver med et kvart prosentpoeng. Kuttene kommer ved hvert av møtene i januar, mars og april blir dermed rentebunnen 3,5 prosent.

Samme skjebne må nordmenn se langt etter.

- Vi har imidlertid noe større tro enn Norges Bank på at renten kan heves til 5,50 prosent. Men vi tror at økningen først vil finne sted etter at lønnsoppgjørene er i mål og de internasjonale utsiktene er mer tydelige, og anser en hevning på junimøtet som mest sannsynlig.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen