OSLO (Nettavisen): Mandag formiddag presenterte helseminister Bent Høie det han ønsker skal bli de nye røyk- og snuspakningene i løpet av 2015.

Nettavisen avslørte nyheten før pressekonferansen og viste til pakkene i Australia.

De norske røyk- og snuspakkene skal ha en gusten mørk grønnfarge. Røykpakkene skal ha advarsel i form av tekst og bilde, mens snusen skal ha advarsel kun i tekstform. Alle snusboksene skal ha lik form, hvis regjeringens forslag blir vedtatt.

- Fargen med minst appell

- Vi har funnet frem til den fargen som har minst appell og som ikke gir en god følelse i forhold til produktet som er inne i pakningen. Det er en ærlig farge, sier helseminister Bent Høie til Nettavisen.

Han forteller av advarsel-bildene uansett ville blitt inført i Norge som en del av EØS-avtalen.

- Resten er kommet frem gjennom en vurdering. Produktnavnet må stå nøytralt og skal ikke gi assosiasjoner til en identitet eller markedsføring, sier Høie.

- Heller bensin på smuglerbålet

Direktør Torstein Schrøder i Virke KBS, som organiserer kiosker og bensinstasjonerer bekymret for forslaget.

- I Norge har vi i dag allerede et historisk høyt problem med smugling. Med innføringen av «plain packaging», vil dette vil bare helle bensin på et allerede stort smuglerbål, sier Schrøder til Nettavisen.

- Jeg mener det ikke er grunnlag for å frykte økt smugling. Det har ikke hatt den effekten i Australia. Dessuten skal vi gjennomføre EUS tobakksdirektiv som blant anet skal motvirke illegalt tobakksalg, så vi kommer også med tiltak der, sier Høie til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Alle er like
Australia innførte «plain packaging» 1. desember 2012, etter at landets høyesterett avslo tobakksindustriens klage på at alle sigarettpakker skal ha likt utseende.

Ifølge loven skal pakkene være olivengrønne og forsynt med dramatiske bilder og helseadvarsler.

Advarslene skal dekke 75 prosent av framsiden og 90 prosent baksiden på pakkene, mens produsentens varebetegnelse skal skrives med liten, svart skrift nederst på pakken.

Økt sigarettsmugling
Ifølge Schrøder har smuglingen av sigaretter økt med 150 prosent etter dette.

Schrøder tar det derfor for gitt at regjeringen har en plan klar for å takle den økte smuglingen.

- Jeg forventer at den har konkrete planer for hvordan de skal takle smuglingen, sier Schrøder.

Han tror grensehandelen kommer til å øke betraktelige, som følge av det nye forslaget.

- Grensehandelen vil helt klart øke. Det må være noe man gjør på felles nordisk basis, hvis det skal ha noen virkning, sier Schrøder.

Vil snusen til livs

I andre land som har innført lignende tobakkspakninger er det ikke lov til å snuse. Dermed er situasjonen litt annerledes for Norge. Høie er klar på at det er snusen regjeringen nå vil aller mest til livs.

- Når det er snakk om rekruttering av ungdom til tobakksavhengighet er det snusen som er hovedproblemet.Dette tiltaket har en ekstra god begrunnelse i Norge, som ikke har lykkes i like stor grad med å redusere tobakksavhengighet blant barn og unge. Hovedbegrunnelsen min er i forhold til rekruttering og da vil det være snus som er hovedsaken. Men det vil også ha en positiv effekt i forhold til rekruttering til røyking, sier helseministeren.

97 snusvarianter

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen startet å røyke som student.

- Det var askebeger i kantinen og i alle hjem. Du spurte ikke om å få lov til å røyke hjemme hos folk. Det var en annen tid. Du ble nesten sett rart på om du ikke røyket, sier Ryel til Nettavisen.

- Jeg tror de nye pakningene vil ha en god effekt. Dette er den eneste flaten næringen kan brande sitt produkt. Hadde ikke innpakningen hatt en betydning hadde vi ikke hatt 97 snusvarianter på det norske markedet. Dette er identitetsskapende. Alle vet at det er helseskadelig. Da må du bygge image og appelere til føleser. Tar vi bort det blir det mye vanskeligere å gå inn på nye markeder, altså de som ikke har begyt å røyke eller snuse.

Ryel sluttet å røyke etter ti år. Bent Høie innrømmer at han snuste en periode, men at han aldri var avhengig.

- Hva kan redusert snus- og røykebruk ha å si for kreftforekomsten i Norge?

- Mye. Det er den kreftformen hvor vi vet det er direkte årsakssammenheng. Over 1000 mennesker dør bare av lungekreft i Norge hvert år. Det vil bety utrolig mye for folkehelsen i Norge hvis vi klarer å gjøre noe med dette. Målet er å få en oppvoksende generasjon som aldri begynner, sier Anne Lise Ryel.

Snusprodusent er skeptisk

Snusgiganten Swedish Match er ikke fornøyd med å havne i samme boks som røyketobakksprodusenter:

– Dette blir helt feil. Det er bred enighet i forskermiljøer om at snus er minimum 90 – 99 prosent mindre skadelig enn sigaretter, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Kjendlie til NTB.

Kjendlie mener forslaget mangler logisk grunnlag:

– Helseministeren sier det ikke er lignende planer for alkohol. Alkohol ødelegger tusenvis av familier og liv i løpet av et år. Snus ødelegger ingen familier.

Røyketobakksprodusenten Philip Morris tar på sine nettsider avstand fra tiltak som nøytral emballasje, som de mener er en regulering som hindrer voksne i å kjøpe og bruke tobakksprodukter.


Lik NA24 her og få flere økonominyheter!