Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir nye Nettavisen

Nettavisen justerer designet, og vi vil ha din mening om avisen du leser. Se designet her!

Nettavisen startet i 1997, og er Norges største nyhetsmedium kun på nett. Rundt en million mennesker leser Nettavisen hver eneste uke, og vi forsøker hele tiden å lage det best mulige produktet - slik våre lesere ønsker.

For å gjøre dette vil vi gjerne ha meningene, tankene og ønskene fra våre lesere. Ved nyttår kommer vi til å gjennomføre en justering av vårt design. Målet er å rydde opp, gjøre lesingen av forside og artikler enda bedre - og sørge for at det blir en bedre leseropplevelse på Nettavisen.

Vi kommer også til å lansere flere nyheter i 2010, noe du blant annet snart vil få en liten forsmak på.

Vårt nye design har vi lagt under så du kan si din mening om dette, og vi har samtidig laget en undersøkelse vi gjerne vil ha svar på.

Klikk her for å ta undersøkelsen

Det nye designet ser du under:

Klikk her for å si din mening

Reklame

Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid