Det er enkelt å få rabatter på drivstoffet i dag. Det er fire måter å få kjøpt det billigst mulig:

  1. Rabatter via organisasjoner og foreninger
  2. Rabatter via kredittkort
  3. Kjøpe drivstoffet der det er billigst
  4. Kjøpe drivstoffet når det er billigst

Punkt 1 og 2 kan kombineres med 3 og 4. Se nederst i artikkelen for de to siste punktene. Medlemsrabatter kan i de aller fleste tilfellene ikke kombineres med kredittkortrabatter. Du må derfor velge en av dem.

Les også:Dette koster feriesmuglingen deg

Rabattavtalene i organisasjonene er med ett eller to selskaper. Her får du et avslag på drivstoffet i området fra 30 til 50 øre per liter.

Kredittkortavtalene har den fordelen at det er en bransjerabatt. Det vil si at du får rabatt på alle bensinstasjonene, ikke bare hos et enkelt selskap. Her gis rabatten som en viss prosent av drivstoffprisen.

Rabattene gis på pumpeprisen. Nettoprisen skal altså være prisen du ser på pumpen, fratrukket ørerabatten.

Rabattene er hentet fra Rabattsøket. Her kan du søke etter alle mulige rabatter og fordeler du kan få via organisasjoner, foreninger, kredittkort ol.

Medlemsrabatter

Det er en rekke organisasjoner og foreninger som har en rabattavtale med en bensinstasjonskjede.

De fleste rabattene krever at du har et kredittkort fra bensinstasjonen. Dette kan være et problem hvis du ikke kan få kredittkortet, eller ikke vil ha.

Du kan også enkelt skaffe deg rabatter direkte hos bensinstasjonene, uten at du trenger noe medlemskap. Alle bensinstasjonene tilbyr nemlig kredittkort (evt. personkort) som gir en rabattavtale på drivstoffet.

Den ekstra rabatten du får via medlemskap er ikke stor nok til å forsvare at du blir medlem bare for disse rabattenes skyld. Det er hvis du er medlem allerede (eller likevel skal bli) at disse avtalene er interessante.

Rabattene

Oversikten er delt inn etter hvilke bensinstasjoner rabattavtalene er med. Dette er Esso, Shell, Statoil og Uno-x/YX. Hva du får i rabatt på egne ordninger er plassert øverst i listen under bensinstasjonene. Veldig mange av rabattavtalene er ikke bedre enn det du selv kan skaffe deg med disse kredittkortene.

Les:Guide til leie av bil i utlandet

I Esso har alle avtalene en fast ørerabatt. For kredittkortet 365 Direkte får du en rabatt på 3,65 prosent på alle bensinstasjoner, som kommer i tillegg til 30 øre i rabatt på Esso.

Shell har faset ut alle avtaler, og har bare igjen sitt eget Mastercard (rabatt gis som Trumf-poeng) og Trumf. Alle kan knytte opp Trumf til sitt eget bankkort, og få denne rabatten.

Statoils Mastercard gir en rabatt på 30 til 40 øre avhengig av volum. Har du fylt for over 2500 liter de siste 12 månedene, blir rabatten 40 øre. Du kan også knytte rabatten til bankkortet ditt (Statoil Ekstra), da får du en rabatt på 20 øre. Med kredittkortet NAF Xtra får du rabatten på 3 prosent, pluss øre rabatten på 30 øre på Statoil.

Uno-x/YX Visa gir en rabatt etter hvor mye du fyller for per år. Opp til 1500 liter gis det 30 øre, mellom 1500 og 2500 liter 40 øre, over 2500 liter er rabatten 50 øre. De andre rabattavtalene har en fast ørerabatt.

Organisasjon Øre i rabatt
Esso
Esso Mastercard 35
365 Direkte 30
Coop 35
Econa 40
Forsvarets Personellservice 50
KNA 40
Norsk Bobilforening 40
Norsk Caravan Club 45
Norsk Motorcykkel Union 40
Norsk Revmatikerforbund 30
Norsk Sykepleierforbund 50
Skattebetalerforeningen 35
Utdanningsforbundet 50
YS 50
Shell
Shell MasterCard 40
Trumf 30
Statoil
Statoil Mastercard 30-40
Statoil Extra 20
Bondelaget 40
Coop 35
KNA 15-36
Landkreditt Mastercard 40
Lederne 30-40
Legeforeningen 36
NAF 30
NITO 36
Norges Jeger- og fiskerforbund 15-36
Norges Juristforbund 15-36
Norges Røde Kors 32
Norsk Familieøkonomi 30-40
Norsk Handicapforbund 35
Norske Kvinners Sanitetsforening 15-36
OBOS 27
Uno-x og YX
YX Visa 30-50
Falck Bil 35
Lederne 50
Norsk Caravan Club 45
Norsk Motor Klubb 45

Om Statoil-avtaler: Mange av avtalene med Statoil går ut på at du får en fast rabatt første år, deretter gis rabatten etter kjøpt volum. Lederne og Norsk Familieøkonomi har en identisk avtale som Statoil Mastercard, her gis det 36 øre det første året. Noen avtaler gir faktisk en lavere rabatt enn Statoil Mastercard. En del avtaler har også en fast ørerabatt. For OBOS er dette en avtale lik Statoil Extra (knyttes til bankkort), som gir 27 øre i stedet for 20 øre.

For Esso gjelder rabattene på Esso, og Esso Express.

For Statoil gjelder avtalene på Statoil -stasjonene, 1-2-3, og Best.

Kredittkortrabatt

Mens organisasjonsavtalene altså er knyttet opp mot én bensinstasjon-kjede, gir kredittkort deg muligheten til å få rabatt på alle bensinstasjoner.

En stor fordel med å få rabatt med kort er at rabatten gjelder på samtlige bensinstasjoner, ikke bare én av dem. Du trenger dermed bare ett kort for å få rabatt alle steder.

Rabatten du får med kredittkort er også i prosent, og ikke øre per liter slik som med organisasjonsrabattene.

Det er tre måter kredittkort kan gi deg rabatter på bensinstasjoner:

  • Fast rabatt på bensinstasjoner
  • Du kan velge mellom noen bransjer, der bensinstasjoner er en av dem
  • Fast rabatt på alt du kjøper med kortet

Her har vi ikke tatt med kortene som gir deg en generell rabatt. Denne er på bare 1 prosent, slik at denne rabatten ligger langt under det du ellers kan oppnå.

Disse kortene gir rabatt

I tabellen nedenfor ser du hvilke kredittkort som gir en prosentvis rabatt.

Sum rabatt er rabatten du får per år. Den er regnet ut fra en literpris på 14 kroner og 16 kroner. Med 14 kroner per liter varierer ørerabatten fra 42 til 56 øre. Med 16 kroner øker rabatten til 48 til 64 øre.

Alle med en rabattsats på over 1 prosent, har en maksimal rabatt på mellom 1500 kroner og 2500 kroner per år.

Du kan ikke kombinere kortrabattene med andre rabatter. Unntakene her er kortet «NAF Xtra Visa» der du kan kombinere rabatten med avtalen NAF har med Statoil, som gir 30 øre i rabatt. Her får du 3 prosent rabatt på alle bensinstasjoner, samt 30 øre ekstra på Statoil. Dette gir 72 øre i rabatt med en drivstoffpris på 14 kroner.

Kredittkortet 365 Direkte har en avtale med Esso som gir 30 øre i rabatt, som kommer i tillegg til den generelle rabatten du får på bensinstasjonene. Dette gir 72 øre i rabatt med en drivstoffpris på 14 kroner.

Rabatt i ører ved pris på: Maksimal
Kredittkort Rabatt 14 kroner 16 kroner rabatt
365 Direkte 3,65% 51 58 2 000
Cresco Car Premium 3,00% 42 48 1 500
Eika Gold 4,00% 56 64 2 500
NAF Xtra Visa 3,00% 42 48 2 500
Santander Flexi Visa 4,00% 56 64 2 000
TwoCards Private 4,00% 56 64 2 500


De to kredittkortene 365 Direkte og Cresco Car Premium gir bransjerabatt bare på bensinstasjoner. For de fire andre kortene har du flere valg, blant annet rabatt på bensinstasjoner.

Noen av kortene tar et fakturagebyr når du har rentebærende saldo. Dette blir bare belastet hvis du ikke betaler innen første forfall, men bruker kreditten. Fakturagebyret er derfor ikke trukket fra i rabatten du får.

De beste avtalene

Den beste måten å få rabatt på er helt klart via kredittkortene. Her får du rabatten på alle bensinstasjonene i motsetning til medlemsrabattene.

Medlemsrabattene er ofte svært dårlige sett i forhold til hva bensinstasjonene selv tilbyr. Skal det være noen som helst vits i å lage avtaler for medlemmene, må disse være bedre enn det absolutt alle andre kan få.

Ser vi på avtalene i Esso er det noen som har høyere rabatt enn det Esso selv tilbyr. Dette gjelder for Forsvarets Personellservice, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og YS med 50 øre i rabatt. Den aller beste dealen får du med kredittkortet 365 Direkte med en bransjerabatt på 3,65 prosent pluss 30 øre rabatt.

For Statoil er de fleste avtalene lik eller dårligere enn det du får med Statoil Mastercard. Den beste avtalen er med NAF Xtra der du får en bransjerabatt på 3 prosent, pluss en rabatt på 30 øre. Vi kan også trekke frem OBOS der du kan knytte rabatten til bankkortet ditt. Da får du 7 øre ekstra rabatt i forhold til direkte i Statoil. Men rabatten i seg selv er ikke imponerende, du slipper bare å skaffe deg et nytt kredittkort.

Blant avtalene med Uno-x/YX er det yrkesorganisasjonen Lederne som har den beste avtalene med 50 øre i rabatt.

Ingen av kredittkortene er best når vi ser på andre typer betingelser som renter og uttaksgebyrer. Dette kan du sjekke i kredittkortkalkulatoren.

Kjøpe drivstoffet billigst

Det er visse forskjeller i prisene på bensinstasjonene. De ubemannede er gjerne billigst, men dette kan variere. Dette må du egentlig følge med på i de distriktene du ferdes.

Det viktigste du kan gjøre er å kjøpe drivstoffet når det er billigst. Over lang tid har drivstoffet systematisk vært billigst i helgen og på mandag morgen.

Prisforskjellene skal være i området 0,50 kroner til 1,50 kroner, og trenden gjelder for hele landet. Hvordan det er i ditt område må du følge med på.

Samlet kan du da få over 2 kroner i lavere pris. Å få en rabatt på over 50 øre er svært så enkelt. I tillegg vil det altså komme an på hvor mye bensinstasjonen i nærheten setter ned prisene helg/mandag morgen.

Kalkulatorer:

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.