Gå til sidens hovedinnhold

Slik får du friske ansatte

Utfordrende oppgaver, støtte fra ledelsen og kontroll over eget arbeidstempo fører til langtidsfriske ansatte.

Les NA24 på mobil

Ifølge en populasjonsstudie fra det svenske arbeidslivsinstituttet er det ikke mye som skal til for å holde de ansatte friske og raske på jobb.

NA24 - din næringslivsavis

En sjef som aktivt støtter ved store og vanskelige arbeidsoppgaver og nødvendige resurser til å gjennomføre jobben tilfredsstillende sett fra den ansattes side er to av de viktigste faktorene for å holde den ansatte langtidsfrisk.

Resurser på jobben er viktig
Hovedspørsmålene i studien gikk på hvilke arbeidssituasjoner som øker sannsynligheten for at en ansatt skal være langtidsfrisk, og om hvilke faktorer som fører til helse og «uhelse».

Rundt 39 prosent av alle som svarte at de opplevde å få nødvendige ressurser, tilhørte gruppen langtidsfriske. Bare 12 prosent av de som svarte nei, tilhørte samme gruppe, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tilsvarende tall for de som svarte at de var fornøyd med kvaliteten på arbeidet de utførte var 36 prosent fra de langtidsfriske – og bare 12 prosent svarte nei.

kontroll over eget arbeidstempo
Den samme effekten kommer fram for ansattes mulighet til å påvirke arbeidstempoet. De langtidsfriske kunne i større grad styre sitt eget tempo.

I studiet ble det også spurt om forhold utenfor jobben. De langtidsfriske hadde en bedre økonomi og i større grad gode relasjoner til sine nærmeste.

Undersøkelsen besto av 2297 personer og av disse ble 641, eller 28 prosent inkludert i kategorien langtidsfriske. De hadde et lavt sykefravær, det vil si 10 dager eller mindre i løpet av 2 år.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft