VATERLAND: - Det var stor begeistring blant beboerne i området, da vi sto på stand og fortalte om dette. Gjennomgangstonen var at «alt er bedre enn hvordan det er nå», sier Anne Cathrine Berger (Ap).

Sammen med bystyrekollega Grete Haugdal (Ap) lanserte hun forslaget om å ruste opp området rundt Vaterlandsparken og under Nylandsveien i fjor høst.

Narkotika og kriminell virksomhet
Det er særlig i enden av Smalgangen, under brua ved Nylandsveien, Lakkegata og Vaterlandsparken som skal rustes opp. Her fremstår i dag som svært mørkt og øde, spesielt på kveldstid.

Området har i lang tid vært preget av blant annet narkotikaomsetning, ulovlig overnatting og annen kriminell aktivitet.

Flere overfallsvoldtekter og personran har også skjedd i området rundt Vaterlandsparken de senere årene, og både beboere og næringsliv forteller om stor utrygghet for dem som bor og jobber i området.

Les også: Nå skal Oslo sentrum rustes opp

Vil ha tiltak så raskt som mulig
Derfor ønsker bystyret nå å skape positiv aktivitet i området - også på kveldstid.

Da saken ble behandlet i bystyret før sommeren, var det et enstemmig vedtak om å sette ned en arbeidsgruppe som skulle oppsummere og samle forslag for området.

Deretter skal en ekstern arbeidsgruppe, bestående av blant annet Bymiljøetaten og næringslivet i området, jobbe fram forslag til opprustning av området.

- Det er opp til gruppa selv hvem de vil ha med. Vi vil gjerne ha så mange innspill som mulig. Men de har fått beskjed om å sette i gang med de som er her nå, og så kan de heller ta med dere flere etter hvert. Vi har ikke satt noen begrensninger for dette, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

Foreløpig må gruppa forholde seg til er en deadline i slutten av februar. Innen det skal de ha kommet med forslag til kortsiktige tiltak for å gjøre området tryggere.

- Det er litt viktig at vi setter en deadline på de tingene som kan settes i gang raskt, sier Melby.

Dette kan være belysning, fjerning av ulovlig parkering og generell forskjønning av området. Samtidig presiserer Melby at man må ha to tanker i hodet samtidig, og at arbeidsgruppa også skal komme med forslag for langsiktige tiltak for å gjøre området tryggere.

Les også: Kan fjerne parkering i flere Oslo-gater

Haster
Men for utålmodige beboere haster det å få til en skikkelig oppgradering av området.

Næringsdrivende i området har hyret egne arktiekter, blant annet MAD og Infill, for å tegne ut forslag til hvordan området kan bli seende ut. Et av forslagene går ut på å lage en innendørs markedshall, med brygge og serveringssteder ned mot Akerselva.

- Jeg synes forslagene er kjempespennende, sier byråd Guri Melby, som ikke kan love at disse lar seg gjennomføre.

- Noen av forslagene kan bli satt i gang relativt raskt, mens noen kanskje krever omregulering av området. Bare en sånn prosess kan ta to år, og det kan ta opp mot tre, fire og fem år før alt blir realisert, sier hun.

- Så fort man konverterer dette området til et inneområde, så vil det bli helt annerledes, sier Berger, som understreker at kommunen selv har klassifisert dette området som en av de viktigste torg og møteplasser i bydelen.

- Da har de også et spesielt ansvar, sier Berger.

Liknende områder har i flere andre byer med stort hell blitt gjort om til innendørs markedshaller, slik MAD og Infill foreslår. Blant annet i London og Berlin er det gjort liknende prosjekter med tidligere øde og tomme byrom.

Les også: Slik skal shopping sette Oslo på europakartet

Bekymret over å bygge inn
Både Infill og MAD har foreslått enkle virkemidler, blant annet å sette opp glassvegger, for å ramme inn området under brua. De har ikke detaljregnskap på hvor mye det vil koste, men mener selv dette ikke blir spesielt dyrt.

Næringslivet i området, blant annet Nito, som har kontorer i Lakkegata, har sagt at de kan være interessert i å bistå med finansiering.

Kjempefint, mener byrådet, som likevel presiserer at det ikke er noen automatikk i at området blir slik forslagene nå foreligger.

Blant annet uttrykker Bymiljøetaten bekymring for å bygge inn området, basert på Kommunedelplan for torg og møteplasser.

«I eksisterende byområder er det tidvis press på å bygge over allment tilgjengelige torg. Ulike former for gjenbygging vil begrense offentlighetens tilgang. Bruk vil forflytte seg og til dels foregå innendørs i en kontrollert halvoffentlig situasjon. Sentrenes åpningstider styrer når møtestedene er i bruk og man møtes på det kommersielles vilkår. Utforming av uterom kan bidra i både privatiserende og inkluderende retning», står det i planen.

- Det er en av tingene vi må se på, men vi er veldig åpne for forslag på dette stadiet. Så spørs det hva som er mulig. Jeg mener at vi må gå inn i dette med et veldig åpent sinn, og jeg har ikke lagt noe føringer for arbeidsgruppa, sier byråd Guri Melby.

Vil begynne til våren
Hun understreker at selv om private aktører er med å finansiere, så er det en politisk beslutning som må ligge til grunn for hvordan området skal rustes opp.

I første omgang håper hun at enkle tiltak, som belysning og forskjønning av området, kan settes i gang allerede til våren.

- Vi må gjøre mindre grep raskt. Dette er et område som oppleves som utrygt, både for de som bor i området og de som jobber her. Det må vi forsøke å gjøre noe med, sier Melby.