TØYEN: Fire forskjellige forslag skal vurderes før det tas en endelig beslutning om hvordan det skal bli på Tøyen.

Les også: Nå er alt klart for Tøyen

Tirsdag ble forslagene lagt frem. De omfatter et felles planprogram for nytt bad, vitensenter, friluftsscene og Finnmarkgata. Forslagene skal ha innvirkning på og passe inn med Sporveiens planer og UiOs planer.

Les også: Vil ha Tøyen-suksess i hele Oslo

Det er lagt vekt på grøntområder og å binde området sammen. Blant annet foreslås det å legge lokk over Finnmarksgata.

Samtlige foreslår å rive det eksisterende Munch-museet.

Slik kan det bli:

HTML EMBED

Den foreløpige tidsrammen er at planprogrammet skal fastsettes i løpet av året, mens hele planen skal vedtas i løpet av neste år.

Slik er de fire forslagene:

Forslag 1:

 • Nytt bad der eksisterende Tøyenbad ligger i dag.
 • Badet kan ha en størrelse fra 5.250 kvm brutto til 10.500 kvm brutto, pluss utebad på 6.000 kvm.
 • Vitensenter rett syd for UiOs Veksthus.
 • Vitensenteret kan ha en størrelse fra 7.100 kvm brutto til 10.700 kvm brutto. Illus-trasjonen viser bygget i to etasjer.
 • Finnmarkgata åpen i bakkeplan med 30 km/t og utforming på fotgjengeres premis-ser.
 • Friluftscenen løses som punkt-scene, et samlingssted/fokusområde uten permanent tak.
 • UiOs Veksthus på egen, regulert tomt mellom Finnmarkgata og Monrads gate.
 • Munch-muséet beholdes
 • Caltexløkka med fotballbane beholdes
 • Nye adkomster til T-banestasjonen nær krysset mellom alléen og Finnmarkgata.


Forslag 2:

 • Nytt bad på Caltexløkka. Badet kan ha en størrelse fra 5.250 kvm brutto til 10.500 kvm brutto, pluss utebad på 6.000 kvm.
 • Vitensenter rett øst for UiOs Veksthus, på østsiden av Finnmarkgata. Vitensenteret kan ha en størrelse fra 7.100 kvm brutto til 10.700 kvm brutto.
 • Finnmarkgata senkes i terrenget – under grønt lokk.
 • Friluftscenen løses som punkt-scene, et samlingssted/fokusområde uten permanent tak.
 • UiOs Veksthus på egen, regulert tomt mellom Finnmarkgata og Monrads gate.
 • Munch-muséet rives.
 • Caltexløkka utgår – erstattes med ny fotballbane der Tøyenbadet ligger i dag
 • Nye adkomster til T-banestasjonen nær krysset mellom alléen og Finnmarkgata.

Forslag 3:

 • Nytt bad i området der Munch-muséet ligger i dag.
 • Badet kan ha en størrelse fra 5.250 kvm brutto til 10.500 kvm brutto, pluss utebad på 6.000 kvm.
 • Vitensenter øst for badet.
 • Vitensenteret kan ha en størrelse fra 7.100 kvm brutto til 10.700 kvm brutto.
 • Finnmarkgata åpen i dagen med 30 km/t og utforming på fotgjengeres premisser.
 • Friluftscenen løses som punkt-scene, et samlingssted/fokusområde uten permanent tak.
 • UiOs Veksthus på egen, regulert tomt mellom Finnmarkgata og Monrads gate.
 • Munch-muséet rives
 • Caltexløkka med fotballbane beholdes
 • Nye adkomster til T-banestasjonen nær krysset mellom alléen og Finnmarkgata.

Forslag 4:

 • Nytt bad på Caltexløkka. Badet kan ha en størrelse fra 5.250 kvm brutto til 10.500 kvm brutto, pluss utebad på 6.000 kvm.
 • Vitensenter der Munch-muséet ligger i dag. Vitensenteret kan ha en størrelse fra 7.100 kvm brutto til 10.700 kvm brutto.
 • Finnmarkgata åpen i dagen med 30 km/t og utforming på fotgjengeres premisser
 • Friluftscenen løses som punkt-scene, et samlingssted/fokusområde uten permanent tak.
 • UiOs Veksthus på egen, regulert tomt mellom Finnmarkgata og Monrads gate
 • Munch-muséet rives.
 • Caltexløkka utgår – erstattes med ny fotballbane der Tøyenbadet ligger i dag
 • Nye adkomster til T-banestasjonen nær krysset mellom alléen og Finnmarkgata

Les også: Se hvordan det kan bli på Vaterland