Gå til sidens hovedinnhold

Slik melket han Fredriksen

Les hva som egentlig hendte da Roy Mosvold tok ut 171 millioner kroner under nesa på John Fredriksen.

Roy Mosvold og hans kompanjong Morten Borge tømte 171 millioner kroner fra Mosvold Drillings konto dagen før John Fredriksen kastet dem ut av styret. Fredriksen har truet med rettslig forfølgelse, men Mosvold bedyrer sin uskyld.

- Vi mener vi har gjort alt riktig hele veien, sier Roy Mosvold til TV 2 Nettavisen.

Den oppfatningen deller ikke John Fredriksen. Fredriksens høyre hånd Tor Olav Trøim sier at de kommer til å forfølge saken.

- Vi skal ha tilbake pengene våre, sier han.

- Det er mulig at de skal ha litt penger, men da må de vise oss regnestykket, sier han.

Ikke sugerør
Det er ikke uvanlig å sette opp et boreselskap slik at selve eierselskapet, som bestiller boreskipene, har få eller ingen ansatte. I stedet skrives en kontrakt med et management-selskap som har som oppgave å skaffe beskjeftigelse til riggene, holde kontakt med investorene og generell administrasjon.

Men et management-selskap skal ikke være et sugerør for gründere som andre investorer ikke er klar over.

Suksesshonorar
I Mosvold Drilling tok selskapet Mosvold Management seg av administrasjonen. Dette selskapet eies 100 prosent av Mosvold Shipping Ltd., som er kontrollert av Roy Mosvold. Men Mosvold nekter overfor TV 2 Nettavisen å opplyse om eierforholdene i det Cayman registrerte selskapet Mosvold Shipping Ltd, utover at det er kontrollert av ham.

Mosvold Management tok betalt 10 millioner kroner i året per rigg, og 33 millioner kroner for hver av opsjonene på nye rigger som Mosvold Drilling benyttet seg av. Videre skulle selskapet ha et suksesshonorar på 2,5 prosent.

2,5 prosent av hva?
Men hva er de 171 millioner kronene, som Mosvold tok ut, 2,5 prosent av?

Det er ikke verdistigning i selskapet fra det ble notert (det ville vært 12 millioner kroner), heller ikke 2,5 prosent av markedsverdien på hele selskapet (det ville vært 62,7 millioner kroner). I stedet tok Roy Mosvold ut 2,5 prosent av hele den fremtidige verdien på begge boreriggene som var i bestilling.

- Suksesshonoraret er beregnet å på grunnlag av alle verdiene i selskapet, forteller Mosvold på telefon fra London.

Halv milliard i emisjon
I forbindelse med den andre emisjonen i januar, hvor det ble innhentet en halv milliard kroner for å bestille en borerigg til, ble det aldri utarbeidet noe ordentlig prospekt.

- Det utarbeides ikke den typen dokumentasjon mot proffe investorer. Det var kun laget en management presentasjon, det vil si en powerpoint-presentasjon – i tillegg til selve tegningsavtalen, sier Nils Erling Ødegaard i Fondsfinans.

TV 2 Nettavisen har sett hva det står i powerpoint-presentasjonen som ble fremlagt for investorene. Der står det kun at «Mosvold Management Ltd. skal motta 2,5 prosent kommisjon ved salg av riggen(e) og/eller selskapet.»

Løste ut opsjon tidlig – doblet honorar
Allerede i desember prøvde Fredriksen selskapet Seadrill å kjøpe hele Mosvold Drilling. På det tidspunktet hadde Mosvold Drilling opsjon på å bygge ytterligere to boreskip hos Samsung-verftet i Sør-Korea. Opsjonen på skip nummer to ble utløst i midten av januar - en måned før den utløp. Dette doblet Mosvolds suksesshonorar.

- Det var en selskapsmessig og markedsmessig betraktning som lå til grunn for at opsjonen ble innløst tidlig, forteller Roy Mosvold.

Hadde Mosvold ventet en måned med å løse inn opsjonen hadde antageligvis suksesshonoraret blitt halvert.

Eventyrlig avkastning
Roy Mosvold har aldri lagt skjul på at Mosvold Drilling var et opportunistisk prosjekt.

Mosvold Drilling ble lagt inn på listen over unoterte aksjer den 11. oktober i fjor. Det gikk bare fire måneder før John Fredriksen tok over styringen.

- Suksesshonoraret er jo ren profitt, sier Roy Mosvold til TV 2 Nettavisen.

I tillegg til suksesshonoraret har Mosvold tjent minst 21 millioner kroner på verdistigningen av aksjen. Han har dessuten tatt 66 millioner kroner i meglerhonorar for å formidle kontraktene med verftet, og videre tatt ut flere millioner for å administrere selskapet.

Mosvold og hans partnere har altså tjent rundt en kvart milliard kroner i løpet av bare fire måneder.

Dialog
Mosvold Management har fortsatt ansvaret for Mosvold Drilling. Administrerende direktør Magne Kristiansen må nå forholde seg til John Fredriksen.

- Jeg regner med at jeg blir sittende i stillingen noen måneder til, sier Kristiansen til TV 2 Nettavisen.

Roy Mosvold har ikke hørt fra Fredriksen eller Seadrill siden han sendte dem et brev for noen dager siden.

- Om de finner feil på dette er vi villige til å sette oss ned og snakke om det, men vi mener vi har gjort alt vårt riktig, sier Roy Mosvold. Vi har jobbet med Fredriksen før og regner med at vi kan løse dette.

Kommentarer til denne saken