I perioder etter lange ferier, slik som september og januar, er det høysesong for skilsmisser, og mange norske par står for tiden midt oppe i samlivsbrudd.

- Det er dessverre 50 prosent sannsynlighet for at det lykkelige parforholdet du er i nå, ender med brudd. Samlivsbrudd er sårt i seg selv, å forverre det med krangling om økonomi gjør det bare vondt verre. Sørg derfor for å ha ting på stell, så slipper du kanskje irritasjoner mens du er i parforholdet, og hvis det blir slutt, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, til Nettavisen.

Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, trekker frem at prinsippet «føre var» er viktig når det gjelder samlivsbrudd.

- Det er mange som har gått ut av et samliv uten å eie nåla i veggen fordi de ikke har tatt nødvendige forholdregler under forholdet. Det er bittert å gå ut av et forhold med lite eller ingen verdier, og det kan få store konsekvenser i lang tid for den det gjelder, sier Reitan til Nettavisen.

Dårligere regelverk for samboere
Begge forbrukerøkonomene understreker at det er stor forskjell på det økonomiske regelverket for samboere og gifte.

- Som samboer er det mitt og ditt som gjelder, mens som gift er alt felles bortsett fra det du tok med deg inn i ekteskapet, samt arv og gaver fra andre enn ektefellen som du mottar i ekteskapet, sier Sandmæl.

- I motsetning til gifte, som må forholde seg til likedelingsprinsippet, har ikke samboere et like godt regelverk som sikrer en rettferdig deling av verdier ved et eventuelt samlivsbrudd, sier Reitan.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB har 4 av 5 norske par ikke skrevet samboeravtale. Både Reitan og Sandmæl oppfordrer samboere til å skrive kontrakt så fort man flytter sammen.

- Som samboere ses man på som to økonomiske individer. Verdiene du tar med deg inn og verdiene du skaffer i samboerskapet, kan du ta med deg ut. Penger du sparer og bruker, er altså dine. For mange er økonomi et emne som både er tabu og som man frykter vil kunne legge en demper på romantikken. Men lages ikke klare kjøreregler, er det akkurat det som ofte blir resultatet. Sørg derfor for at fellesting som mat, interiør, ferier, regninger, og tilsvarende betales av begge, sier Sandmæl.

Artikkelen fortsetter under bildet.


Ta vare på kvitteringer ved oppussing

Kvinner som flytter inn til samboeren, har hun en spesiell oppfordring til:

- Et kvinnefenomen er å flytte inn til samboeren og betale for løpende utgifter som mat, strøm, klær og oppussing - uten eierandel i boligen. Gjør du det, må du tenke over at du mest sannsynlig ikke får med deg noe av verdistigningen på boligen i forbindelse med et samlivsbrudd, selv om du i praksis har bidratt til verdiøkningen.

Hvis man skal få med seg en kompensasjon for verdistigning og innsats i hjemmet etter samlivsbrudd i slike tilfeller, kan det være en idé å ta vare på kvitteringer og skrive opp arbeidstimer hvis du pusser opp, understreker Sandmæl.

- Kjøper du deg inn i samboerens bolig, er det sikreste er å tinglyse skjøte på din eierandel, slik at du blir registrert som formell eier av din andel, fortsetter hun.

Hjemmeværende kan tape pensjonsopptjening
DNBs forbrukerøkonom trekker også frem at kvinner som velger å gå hjemme med barna for at tidskabalen skal gå opp, kan tape både pensjonsopptjening og lønnsøkning.

- At det ikke er økonomisk likestilling i forholdet trenger ikke være et problem hvis kjærligheten varer livet ut, det er ved samlivsbrudd kvinnen vil oppleve økonomisk urettferdighet. Sørg derfor å få en kompensasjon i en samboerkontrakt eller i en ektepakt ved et brudd, sier Sandmæl.

Elin Reitan i Nordea understreker at det er lurt å inkludere en beskrivelse av hvordan dere gjør det med økonomien ved et eventuelt brudd.

- Det høres dramatisk ut, men det er lettere å komme til en rettferdig enighet om dette når man er venner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Råd for gifte
Hvert år ender 9000 ekteskap i Norge med skilsmisse. Eiendeler eller verdier som du tar med deg inn i ekteskapet, og arv eller gaver som er mottatt i løpet av ekteskapet, skal som hovedregel holdes utenfor en deling.

- Når det gjelder arv, er det imidlertid viktig å tenke på at den skal kunne spores for at den kan holdes utenfor delingen. Mens menn ofte investerer arven, kan kvinner kanskje bruke den på familieferien eller annet forbruk. Da har du ikke krav på å få de pengene tilbake. Spist er spist, sier Sandmæl.

- Resten deles likt hvis dere ikke har særeie. Tenk deg også godt om før du skriver under på særeie. Gjelder det bolig, kan det bety at du ikke får noe av verdistigningen selv om du har bidratt til den. I noen tilfeller kan det kreves vederlag, men da skal du ha bidratt vesentlig til å øke din ektefelles særeie, fortsetter hun.

- Du må enten ha ektepakt eller gavebrev for at særeiemidlene skal holdes utenfor. En ektepakt må tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Hvis ektepakten også gjelder fast eiendom, må den i tillegg tinglyses på eiendommen, forteller Sandmæl.

I motsetning til samboerforhold er verdier som opparbeides i ekteskapet felles. Så hvis mannen sparer i aksjefond og kona på bankkonto, skal sparepengene deles likt.

- Det spiller ingen rolle hvem som har betalt for verdiene mens dere var gift. Formuen, etter fradrag av gjeld, skal deles likt i henhold til ekteskapsloven § 58. Bankinnskudd, aksjefond, boligformue og gaver som dere har gitt hverandre (unntak: hvis de står i ektepakt) skal deles likt. Det er nettoverdier som skal deles, etter at hver av ektefellene har trukket fra sin gjeld, sier Sandmæl.

For en del par kan det være komplisert å bli enige om hvordan verdier skal vurderes. Da bør man oppsøke en advokat, mener Sandmæl.

- Sett opp en liste over alle eiendelene deres; biler, båter, kunst, innbo, sparemidler osv. Personlige eiendeler som klær og lignende holdes utenfor. Rettigheter i offentlig trygdeordninger skal heller ikke deles. De spareproduktene som holdes utenfor en deling, er IPS og livrente uten gjenkjøpsverdi. Det vil si ”låste” produkter som du ikke kan ta ut når som helst.

Sandmæls tips til en ryddig parøkonomi
*Opprett en felles konto til fellesutgifter

*Skriv en samboerkontrakt, ektepakt eller særeie hvis noe skal holdes utenfor et eventuelt brudd.

*Skriv testamente. Uten felles barn (eller venter felles barn) har samboere ingen arverett. Med testament kan du testamentere bort alt hvis dere ikke har (venter) barn. Har dere felles barn, har du kun en begrenset arverett på 4G.

*Sørg for å ha livsforsikring. Utbetalingen holdes utenfor et arveoppgjør.

Reitans tips til en ryddig parøkonomi
*Diskuter økonomien som venner

*Kjøp deg inn i samboers bolig

*Avklar eierforhold

*Avklar hvem som skal betale hva og hvor mye

*Bli enige om fordeling ved brudd

*Sørg for å ha orden på forsikringene

*Skriv samboerkontrakt

*Skriv testamente