OSLO: - Skinnegående trafikk vil fremdeles være viktig. Men det er også viktig med overflatetrafikk, som for eksempel buss. Samtidig må vi se på arealbruken på gateplan. Det skal være god plass til å gå og sykle, og da kan ikke gatearealet spises opp av motortransport, sier kommunikasjonsrådgiver i KVU Oslo-Navet, Hedda Klemetzen.

Tunnel eller ikke tunnel
Og allerede onsdag kan bli en skjebnedag for fremtidens trafikkbilde i Oslo. Da skal KVU Oslo-Navet sile ut maks fire konsepter for veien fram mot år 2060.

- Det viktigste er å få så sikre prognoser som mulig for forventet befolkningsvekst og arealutvikling. Da kan vi lettere si noe om hvor behovet blir størst, sier Klemetzen, og fortsetter:

- Det store spørsmålet er om vi trenger en eller flere tog- eller t-banetunneler gjennom Oslo, og eventuelt når vi trenger det. Mye kan løses uten en ny tunnel, men vi ser også at det kan gi muligheter. Vi har med løsninger både med og uten tunnel videre.

BØR DET BLI VANSKELIGERE Å KJØRE BIL I OSLO? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER!

Les også: «Nå lager Frp nye dusteavgifter»

Vil gjøre det vanskeligere å kjøre bil
KVU Oslo-Navet er en så kalt konseptvalgutredning, som skal se på transportkapasiteten inn, mot og gjennom Oslo i perioden fram mot 2060. Arbeidet startet sommeren 2013, og i februar og juni i fjor ble det gjennomført tre KVU-verksted, der mer enn hundre personer deltok.

Dette resulterte i totalt 900 innspill til hvordan fremtidens kollektivoslo skal se ut. Dette gikk på alt fra strekninger med ekstra behov, forslag om nye holdeplasser eller større prosjekter.

Flere av innspillene er tatt med videre, men hovedsaken er at man må tenke nytt, stort og annerledes for å løse Oslos trafikale utfordringer.

- Vi skal lage en konkurransedyktig kollektivtransport, og da må vi også vurdere restriksjoner for biltrafikken. Det er selvsagt viktig å gjøre det attraktivt å reise kollektivt, men om man samtidig gjør det vanskeligere å velge bilen, så kan det være den siste dytten vi trenger for å klare å nå målet om at all vekst i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing, sier Klemetzen.

Les også: Vil ha dyrere månedskort for dem som reiser mest

Skal frakte mye folk raskt
Et av de konkrete forslagene som har blitt utarbeidet er satsing på så kalt S-bane. Dette er en mellomting mellom lokaltog og t-bane, og skal kunne frakte mye folk, raskt over store strekninger.

Ideen er at S-bane kan benytte eksisterende toglinjer inn og ut av Oslo. På strekningene Drammenbanen (Asker-Lysaker), Hovedbanen (Oslo S-Lillestrøm) og Østfoldbanen (Oslo-Ski) kan dobbeltsporene over bakken brukes til S-bane, mens regiontogene bruker Askertunnelen, Romeriksporten og Follobanetunnelen.

- Det som eventuelt da må bygges nytt er skinner og tunnel gjennom sentrum, sier Klemetzen, og viser til forslaget om S-bane-holdeplasser for eksempel på Bjølsen, Torshov, Bislett og St. Olavs plass.

S-banen skal ha flere ståplasser enn dagens lokaltog og breie dører for å sørge for at folk kommer raskt av og på. Samtidig blir det lengre avstand mellom stasjonene, enn på t-banen.

- Det skal gi korte stopp og raske reiser, sier Klemetzen.

Les også: Nå blir det dyrere å reise kollektivt

Mer t-bane
Mer skinnegående trafikk er uansett et nøkkelord for å løse de trafikale utfordringene i Oslo i fremtiden, og ett forslag er en ny t-baneforbindelse mellom øst og vest, med nye stasjoner innenfor dagens t-banering .

- Her har vi sett på flere varianter av ny tunnel. Tøyen – Nybrua - St. Olavsplass – Frogner – Majorstuen er én. Tøyen – Nybrua - Birkelunden – Ullevål sykehus – Majorstuen en annen, sier Klemetzen.

Den endelige anbefalingen som KVU Oslo-Navet kommer med skal etter planen med i Nasjonal Transportplans neste periode, det vil si fra 2018. Likevel trenger ikke Oslos befolkning å vente like lenge på nye kollektivløsninger.

- Det er mye som er på gang allerede, og som ikke er en del av vårt prosjekt. Det gjelder for eksempel ruteendringer, flere avganger og andre tiltak, sier Klemetzen.

Nytt signal- og sikringsanlegg for t-banen er også på vei, noe som gjør at det kan gå flere baner i den eksisterende t-banetunnelen.

BØR DET BLI VANSKELIGERE Å KJØRE BIL I OSLO? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER!

Les også: Norges mest eksklusive «pling»

Veien videre
Onsdag 7. januar skal prosjektet stå igjen med maks fire konsepter for fremtidens kollektivoslo. Innen 1. mai i år skal én klar anbefaling sendes videre til Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

I perioden fram mot 1. mai skal de fire forslagene analyseres, justeres og formes grundig, før man lander på ett av dem.

Når oppdragsgiveren har fått den endelige anbefalingen, skal dette kvalitetssikres, før det legges ut på høring, før de konkrete planene kan iverksettes.

Lik dittOslo.no på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger:

HTML EMBED