OSLO: Aldri trikk og buss på samme sted, færre bytter og aller helst ny tunnel. Skal du reise kort er det sykling og gåing du må ty til.

Det er essensen i Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruters fire forslag til hvordan kollektivutfordringen skal løses i Oslo de neste tiåra, i det så kalte KVU Oslo-Navet.

I all hovedsak vil de tre aktørene ha mer skinnegående trafikk gjennom tunnel. Nå har de silet en rekke foreslåtte tiltakt ned til fire konkrete forslag, som det nå skal jobbes videre med.

  • Trikkekonseptet
  • T -banekonseptet
  • S-bane- og T -banekonseptet
  • Jernbane- og T -banekonseptet

Bakgrunnen for de fire forslagene er den sterkt voksende befolkningen i Oslo, samt et ønske om å minske biltrafikken gjennom Oslo.

Totalt er målsetningen å øke antall kollektivreiser fra 300 millioner i året til mellom 600-800 millioner i året de neste tiårene.

Les også: Kjører du dieselbil her? Da er du i trøbbel ...

Glem sentrum
Per i dag går nesten samtlige linjer gjennom sentrum. Det skal det bli slutt på, dersom man skal klare den planlagte økningen.

I de fire forslagene legges det opp til en helt ny struktur på måten man reiser kollektivt i Oslo på, der flere tverrgående linjser skal sørge for at kun nødvendig trafikk kjøres gjennom sentrum.

- Grepene som gjøres skal danne et nettverk for kollektivtrafikken, med tverrforbindelser som fordeler de reisende bedre og dermed avlaster navet i sentrum. De som ikke skal til sentrum, skal slippe å tvinges innom, sier kommunikasjonsrådgiver i KVU Oslo-Navet, Hedda Klemetzen.

Det skal også bli slutt på at flere transportmidler bruker samme trassé, som for eksempel i Trondheimsveien, der det nå går både trikk og buss.

I tillegg skal antall bytter reduseres, ved at nye linjer, flere holdeplasser og økt antall avganger gir et bedre tilbud.

- Gode, strategiske knutepunkt blir avgjørende uansett hvilken av løsningene vi lander på. Disse skal gjøre at man kan reise mer direkte dit man skal, om nødvendig med enkel omstigning fra én linje eller én driftsart til en annen, sier Klemetzen.

Les også: Slik blir en av Oslos travleste sentrumsgater

Kan bli S-bane
Som dittOslo tidligere har fortalt er et av de mest innovative forslagene for å minske biltrafikken å etablere en så kalt S-bane i Oslo.

S-banen er en blanding av lokaltog og t-bane, og kan benytte eksisterende togskinner over bakken, mens langdistansetogene skal benytte de nye tunnelene på Drammensbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen.

S-banen vil være spesielt aktuelt for dem som bor utenfor sentrumsbydelene. Dette er også det dyreste forslaget, og krever ny tunnel gjennom Oslo sentrum, også for t-banen.

- Ny tunnel er viktigst
Ruter mener imidlertid at ny tunnel er et av de viktigste tiltakene byen trenger for at flere skal reise kollektivt.

- Vi har ikke fått noen signaler, men vi forsøker å få opp temperaturen litt. Så vidt jeg skjønner så er det kommunevalgkamp til høsten, så nå hjelper vi dem med temaer de kan diskutere, sa styreleder i Ruter, Bernt Stilluf Karlsen på spørsmål om hva Ruter trenger i årene som kommer.

- Hvor viktig er en ny t-bane-tunnel gjennom Oslo?

- Viktigst, sier Karlsen.

Les også: Dette trenger Ruter 30 milliarder kroner til

Mer gåing og sykling
Og selv om kollektivtransporten skal øke vesentlig, må du ikke regne med at alle reiser kan foretas sittende.

I samtlige forslag legges det nemlig opp til økt bruk av beina, enten som gående eller syklende.

Det betyr at det samtidig som kollektivtransporten bygges ut, skal legges opp til flere sykkelveier. Korte reiser vil det offentlige helst at du gjør ved hjelp av tohjuling (under fem kilometer) eller apostlenes hester (under to kilometer).

Og vil du ikke, ja, da skal du tvinges. For samtidig som det blir lettere å gå, sykle og reise kollektivt, skal det bli vanskeligere å bruke bilen.

- Vi skal lage en konkurransedyktig kollektivtransport, og da må vi også vurdere restriksjoner for biltrafikken. Det er selvsagt viktig å gjøre det attraktivt å reise kollektivt, men om man samtidig gjør det vanskeligere å velge bilen, så kan det være den siste dytten vi trenger for å klare å nå målet om at all vekst i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing, sier Klemetzen.

Les også: Slik skal det bli færre biler i Oslo

Store prisforskjeller
Likevel er det fortsatt ett av forslagene som ikke innebærer ny tunnel. Det så kalte trikkekonseptet, skal gi flere trikkelinjer og -holdeplasser i sentrum, mens veksten utenfor sentrum skal tas unna med buss.

Her planlegges flere nye bussterminaler, blant annet på Oslo S, Bryn, Skøyen og Sinsen.

KVU Oslo-Navet, som er navnet på de tre ansvarlige aktørene, sier til Osloby at de ikke ønsker å gå ut med konkrete kostnadsoverslag, men påpeker at det er store forskjeller mellom det dyreste og nest dyreste alternativet.

Imidlertid er det ikke totalprisen som skal være avgjørende, men heller mest nytte per investerte krone.

I løpet av mai skal KVU Oslo-Navet komme med sin endelige innstilling til Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Samferdselsdepartetmentet. Planen er at et endelig vedtak skal tas med i Nasjonal Transportplans neste periode, det vil si fra 2018.

Lik dittOslo på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED