(YEYE): «Sisterhood of Oslo» er et alternativt tilbud til unge jenter i Oslo-området. Prosjektet satser på samholdsfølelse og selvtillitsstyrking. Prosjektet er politisk og religiøst uavhengig og ønsker å fremme mangfold å bevisstgjøre jenters muligheter i livet. Yeye har møtt prosjektleder Savannah Frenning (32) på Sisterhood «headquarters» på Frogner.

- Tøft å være jente
-Å være jente kan være tøft og vanskelig. - Jenter har et press på seg som kanskje ikke gutter opplever i samme grad, sier Frenning. Hun tror behovet for et slikt tilbud er større i dag enn for ti år siden. - Nå som det er så sterk fokus på blant annet skjønnhet og ytre verdi trenger jenter et sted hvor de kan komme bort fra presset, sier hun.

Sminkekvelder, pysjparties og lange samtaler
Prosjektet har per i dag to tilbud som begge er rettet mot jenter i alderen 13-21 år. En jentegruppe, hvor man møtes og arrangerer alt fra sminkekvelder til pysjpartys. Her kan man føle seg trygg til å snakke om alt, noen av temaene som blir tatt opp er selvfølelse, sex, identitets-spørsmål og det å tørre å si nei.

- Jenter oppfører seg ofte annerledes når det er gutter til stede og kan derfor ha behov for et sted hvor de bare kan være jenter, sier Frenning.

Personlig coach
Det andre tilbudet startet i 2007, her er det personlige coacher som er i fokus. Målet er å skape en slags «storesøster-følelse», coachen skal fungere som et slags forbilde for unge jenter. Coachen og jenta møtes ca en gang annenhver uke, da er det opp til dem hva de har lyst til å gjøre. Det kan være alt fra kafebesøk til å gå på trening sammen.

- Vi prøver å tilpasse coach og jente så forutsetningene skal være best mulig for at de blir en bra match, sier Frenning.

Jobber av lyst, ikke for penger
Frenning påpeker at hennes coacher gjør dette på frivillig basis, hun tror det er viktig for samholdet mellom coach og jente at dette er noe de begge gjør fordi de har lyst og at målet ikke er å tjene penger. Coachene har selvfølgelig taushetsplikt, men meldeplikten for alvorlige saker blir holdt. Vi har et samarbeid med barnevernet, men vi vil alltid informere fornærmede før vi varsler andre instanser, sier Frenning.

Sisterhood arrangerer kurs for sine coacher siden ingen utdannelse er påkrevd. Kursene holdes over to kvelder og tar opp temaer som hvordan signaler man sender ut, hvordan man kan være et best mulig forbilde, hvordan man setter mål og tips for hvordan man kan styrke sterke sider.

Ingen feministgruppe
Når man hører navnet Sisterhood kan nok mange få assosiasjoner til en slags feministgruppe.

– Det her er ingen feministgruppe, men vi ønsker å inspirere til økt selvtillit, mot, respekt, nysgjerrighet og glede, sier Frenning.

Det var høsten 2005 at Bydel Frogner fikk midler fra daværende Barne og familiedepartementet og i samarbeid med Blå Kors ungdom startet Bydel Frogner «Sisterhood of Oslo».

Prosjektet er inspirert av «United Sisters» i Sverige.

-Vi var heldige da vi startet opp, vi fikk raskt midler selv om vi måtte overtale noen politikere først, sier Frenning. I dag har Sisterhood grupper spredt rundt i Oslo og har per i dag elleve coacher, mens tolv til venter på å delta på neste kurs som blir holdt i mars. Målet vårt er å bli «Sisterhood of Norway». Vi ønsker å få nok kapasitet til å gi alle som ønsker det et tilbud, sier Frenning.

Siste fra Yeye: Gå til forsiden her