Gå til sidens hovedinnhold

Slik svarer statsråden om lønnsfesten i Innovasjon Norge

- Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, sier statsråden.

I løpet av det siste året er det blitt 39 flere som tjener minst 800.000 kroner i Innovasjon Norge. Totalt 136 ansatt med en lønn som er over dette nivået, skrev Dagsavisen.

Det ble starten på mye omtale av selskapet som ledes av Anita Krohn Traaseth, som har en fastlønn på 2,5 millioner. 38 ansatte tjener mer enn 1 million kroner, en økning på 11 personer fra i fjor.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes reagerte med å stille sjefen til Traaseth, statsråd Monica Mæland, følgende spørsmål:

- Er statsråden kjent med dette, og hva har statsråden tenkt å foreta seg for å bringe lønnsnivået under kontroll?

- Skal ikke være lønnsledende

Og nå har næringsminister Monica Mæland (H) svart:

- Innovasjon Norge er et særlovsselskap hvor staten eier 51 prosent. Som eier er jeg opptatt av at selskapet forholder seg til statens forventninger til lederlønn og hovedprinsippet om at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, sammenlignet med tilsvarende selskaper.

- Det skal også legges vekt på moderasjon. Innovasjon Norge har redegjort overfor departementet at selskapet forholder seg til disse prinsippene, og at de legges til grunn i lønnsfastsettelsen for alle ansatte.

Du kan lese hele svaret her.

Mæland skriver videre at i I 2014 rapporterte Innovasjon Norge om en tilnærmet nullvekst i samlede lønns- og personalkostnader, og at det var reduserte lønnsforskjeller blant de ansatte.

Avventer årsrapport

- Når det gjelder inneværende år, er jeg kjent med oppslagene som har vært i media den siste tiden og Innovasjon Norges redegjørelser i den forbindelse. Lønns- og personalkostnader for 2015 vil bli redegjort for i den kommende årsrapporten. Departementet vil da kunne gjøre en nærmere vurdering av utviklingen i selskapet, herunder også lønns- og personalkostnader, ifølge Mæland.

Hun sier at departementet vil følge opp lønnsfastsettelsen i dialogen med styreleder.

- Vi legger til grunn at Innovasjon Norge har en lønnspolitikk som er i tråd med statens forventninger til lederlønn og de prinsipper selskapet redegjør for i sin årsrapport. Utover dette har departementet tillit til at styret i Innovasjon Norge forvalter selskapet på en god måte.

Fylkesnes: - Ikke moderasjon

Fylkesnes sier til Nettavisen at han ikke er fornøyd med svaret:

- Dette synes jeg er merkelig. Det betyr jo at enten er Mæland tafatt som først vil se på saken langt ut i neste år, eller så synes hun det er greit. Og slik jeg vurderer det, er det ikke her snakk om moderasjon, slik Mæland selv går i bresjen for, sier Fylkesnes til Nettavisen.

Kommentarer til denne saken