Stortinget har bestemt at FM-nettet skal slukkes til fordel for DAB+ innen 2017 eller 2019. Skal nettet slukkes allerede om knappe to år, er det en rekke forutsetninger som må være oppfylt.

Som Side3 tidligere har omtalt er det derimot bare ett punkt som det faktisk er usikkerhet rundt: DAB-mottak i bil.

2,5 millioner biler uten DAB

Fredag la Medietilsynet frem sin siste rapport om temaet, og som ventet er det reelt sett bare bilparken på godt over tre millioner biler som det er usikkerhet rundt.

Ifølge kravet som må oppfylles, skal det finnes «rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil».

Tall Medietilsynet legger frem viser at det bare er rundt 20 prosent av personbilparken som har DAB-radio, rundt en halv million. Dermed er det anslagsvis 2,5 millioner biler i Norge som vil trenge ettermontering av DAB-radio på under to år.

Mye tilgjengelig - men ikke godt nok?

Ifølge tilsynet er det en lang rekke tilgjengelige løsninger på markedet, i prisklassen 500-3900 kroner - pluss montering.

Medietilsynet påpeker at de rimeligste løsningene er omstridt:

«Medietilsynet er kjent med at det hersker ulike oppfatninger angående Plug&Play-løsningenes egnethet [den billigste formen, journ.anm.].»

Det fremheves også spørsmål om egnetheten til de mer omfattende løsningene:

«Det er fra bilbransjens side også fremhevet at integrerte tredjepartsløsninger kan forstyrre bilens elektriske anlegg og diagnosesystem.»

De påpeker også at det er noen utfordringer rundt antenne-løsninger, fordi en DAB-radio ikke kan bruke samme antenne som en FM-radio.

Selv ønsker ikke tilsynet å konkludere rundt om de mener slukkekravet er oppfylt, den avgjørelsen skal Kulturdepartementet ta. Der er det ventet en avgjørelse "i løpet av våren".

Andre vilkår er oppfylt

Medietilsynet gir derimot inntrykk av at de andre slukkevilkårene er oppfylt - selv om de ikke formelt konkluderer.

Ifølge deres rapport er det mer enn fire ganger så mange radiokanaler tilgjengelig på DAB som på FM, og lytterundersøkelsen viser at bruken av digitalradio er langt over kravet på 50 prosent. Den offisielle rapporten viser 56 prosent.

– Medietilsynets rapport viser at lytterne får 22 riksdekkende kanaler i DAB-nettet mot 5 på FM. Dette suppleres i enkelte deler av landet med prøvesendinger for lokalradio, sier Medietilsynets direktør Gudbrand Guthus.

- Kjent kritikk

Daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge sier til Side3 at han leser rapporten mindre kritisk.

- Jeg vil først og fremst si at rapporten viser at lyttere og radiobransjen har levert på slukkekravene, og at den bekrefter at slukkekravene er innfridd. Så er det regjeringen sin oppgave å ta den siste avgjørelsen.

- Men tilsynet er ganske kritiske på DAB-løsningene i bil?

- Jeg vil ikke si at de er kritiske. De henviser egentlig bare til et kjent standpunkt som bilimportørene har hevdet lenge, og de vil jo selvsagt hevde at sine løsninger er bedre. At merkevareaktører ønsker å verne om sine områder og beskytte seg mot 3. part er ikke så overraskende.

- Men også antenner fremheves som et problem?

- Det viktige med antenner er at de er montert riktig, så det er viktig med god informasjon om hvordan dette gjøres riktig. Gjør man det korrekt, er løsningne gode, mener Torvmark.

Han påpeker ellers at veksten i DAB nå ser ut til å akselerere. Vi skal ikke tilbake mer enn et drøyt halvår før brukermålingene viste 47 prosent digitalbruk, mens Medietilsynet nå oppgir 56 prosent.

- 9 prosentpoengs oppgang på et halvt år er jo meget positivt, konkluderer han.