GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Professor i bygningsforvaltning, Svein Bjørberg i Multiconsult, er en av landets fremste eksperter på dette området. Han leder et omfattende program som skal skaffe oversikt over problemet, og synes ikke kontrollen av nybygg er god nok.

NA24 - din næringslivsavis

- Jeg synes ikke den er god nok slik den er i dag. Hadde den vært det, ville vi ikke hatt de problemene vi ser, sier han til NA24.

Dårlig oversikt
Bjørberg mener flere uavhengige kontroller må til for å få bukt med problemene. Dessuten er feilene og manglene svært dårlig dokumentert.

- Den eneste rapporten som har prøvd å kvantifisere dette problemet, er en rapport Byggforsk lagde i 1994. Den konkluderte med at omtrent 10 prosent av omsetningen i byggenæringen har med oppretting av feil, mangler og skader å gjøre, sier professoren.

Er det representativt også i dag, betyr det mellom 12 og 15 milliarder kroner i året, ifølge Bjørberg. Han tror den høye aktivitet i byggebransjen fører til at ikke alt blir godt nok kontrollert.

Nye byggeteknikker
Hvordan hus og bygninger blir oppført, har også endret seg. Det har blitt vanligere å benytte ferdigstilte komponenter. Da oppstår det også problemer i forbindelse med frakt, transport, mellomlagring og montasje. Men om alle feilene skyldes slurv eller er uforskyldt er vanskelig å vite, sier professoren.

- Det er nok begge deler, men holdninger til eget arbeid er nok det som betyr mest. Dårlige holdninger finnes ikke bare på byggeplassen, det gjelder i alle ledd. Det er også dokumentert i en forskningsrapport i Sverige for noen år siden, påpeker han.

Dessuten har det kommet veldig mange nye materialer og komponenter i salg, ifølge Bjørberg.

For dårlig oversikt
Sjeføkonom i Prognosesenteret, Kjell Senneset, synes det er beklagelig at ingen har god oversikt over hvor stort problemet med feil og mangler på nybygg er. Han tror det er verre enn for 13 år siden, da forrige rapport om problemet kom.

- Da den siste oversikten ble forsøkt laget i 1994, var aktiviteten mye lavere. Trolig betyr det at det er verre i dag. Men kvalitetssystemene har blitt bedre, og det kan ha kompensert litt, mener Senneset.

Hvordan bransjen kan bli bedre er et viktig tema hos den enkelte bedrift og entreprenør, men ingen har fokus på landsbasis, ifølge Senneset. Han tror det er mye å hente på å samarbeide bedre, og å lære av egnes og hverandres erfaringer.

Professor Svein Bjørberg tror løsningen ligger i å ha flere tredjepartskontroller. I tillegg må det som har skjedd i selve byggeprosessen dokumenteres bedre. Ifølge Bjørberg blir det jobbet med en felles normert og standardisert overtakelsesprosess.

Etablerte ordninger
Under Høyreleder Erna Solbergs tid som kommunalminister ble det igangsatt et byggekostnadsprogram som skal gå over fem år. Under dette programmet ligger det en rekke prosjekter. Målet er å forbedre prosessene, få opp kompetansen hos brukerne, og ikke minst å få implementert ny kompetanse og kunnskap i alle ledd blant de som utfører bygg.

Svein Bjørberg leder et slik prosjekt, som har den ambisiøse tittelen «Veien til riktig utførte bygg».

- Blant annet tar vi for oss erfaringer som er gjort i Danmark, som er ganske gode. Hensikten er å få mer etablerte ordninger for å deklarere bygg når de er ferdige, også når det skiftes eier, sier Bjørberg.

Rapport i 2008
Prosjektet skal også måle avvik hos entreprenører.

- Vi har med oss fire store entreprenører; Veidekke, Skanska, Selvåg og Kruse Smith, for å se om dette prosentavviket egentlig er i tråd med det som ble stipulert i 1994.

Med på laget er også Forbrukerrådet, Norges takseringsforbund og Nitotakst, som skal skaffe informasjon om feil og mangler rundt om i Norge.

- Og ikke minst har vi med høyskoler og universiteter for å kunne implementere det vi erfarer også i undervisningen, slik at vi alle får nytte av erfaringene vi gjør oss, forteller Bjørberg.

Prosjektet skal ferdigstilles i januar 2008. Da kommer en rapport med forslag til ordninger som skal ivareta kvaliteten ved overtakelse av nybygg bedre enn det gjøres i dag.