Gå til sidens hovedinnhold

Slurver med regnskapene

Kredittilsynet har gjennomgått regnskapene til alle norske børsnoterte selskap. Ikke alle har vært like flinke i overgangen til den nye IFRS-rapporteringen og tre oppdrettsselskap må endre praksisen.

I fjor gikk norske børsnoterte selskaper over til internasjonale regnskapsstandarder, såkalt IFRS-rapportering. Standarden må benyttes ved utarbeidelse av konsernregnskap fra og med 2005.Nå viser det seg at flere selskaper har hatt problemer med overgangen. Kredittilsynet har avdekket at flere selskaper har mangler i rapporteringen, blant annet har det ikke vært gitt tilstrekkelige opplysninger og presentert avstemminger i henhold til kravene.Enkelte foretak har gitt motstridende opplysninger om delårsregnskapet var avlagt etter IFRS eller god regnskapsskikk, eller om den norske regnskapsstandarden NRS 11 eller den internasjonale standarden IAS 34 var blitt fulgt.Ifølge tilsynet er beskrivelsen av inntektsføringsprinsipper ofte mangelfull og de mener at mange foretak bør gi mer informasjon om regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter.Kredittilsynet har kontrollert alle norske selskap med "børsnoterte, omsettelige verdipapirer, uavhengig av om børsnoteringen er i Norge eller i EU-/EØS-området for øvrig"280 selskaper er undersøkt og ni selskaper fikk brev fra Kredittilsynet, tre av disse, Pan Fish, Fjord Seafood og Lerøy Seafood fikk beskjed om å endre fremtidig regnskapspraksis.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken