Gå til sidens hovedinnhold

(U)lykkelige småbarnsforeldre

- Fra barnet er seks måneder synker tilfredsheten med livet.

(SIDE2): Småbarnsfasen er ikke nødvendigvis den lykkeligste i livet. Det skranter både på tilfredsheten med livet og tilfredsheten med partneren hos de fleste småbarnsforeldre. Men de som er tilfredse med forholdet sitt under graviditeten, har det best tre år senere. Dette kommer fram i en fersk studie fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).

Studien omfatter 60 000 norske kvinner.

- I denne studien har vi undersøkt to typer av tilfredshet - tilfredshet med partner og tilfredshet med livet som helhet - både når kvinnene var gravide og senere i spedbarnsalderen og småbarnsalderen, sier forsker Ragnhild Bang Nes på fhi.no.

Dette viser undersøkelsen:

- Tilfredsheten med livet som helhet, øker de første månedene etter fødsel og når et høydepunkt når barnet er rundt 6 måneder. Fra barnet er 6 måneder synker tilfredsheten med livet generelt og når et bunnpunkt når barnet er 3 år.

- Tilfredshet med partneren er av stor betydning for hvordan mødrene opplever livet sitt gjennom denne perioden.

- Forskerne finner imidlertid en generell nedgang i begge typer av tilfredshet over tid i sped- og småbarnsalderen.

- Allerede fra siste del av svangerskapet finner man en nedgang i forholdstilfredshet, og forholdstilfredsheten fortsetter å svekkes utover i undersøkelsesperioden til den når et absolutt bunnpunkt ved siste undersøkelsestidspunkt 3 år etter fødsel.

- Tilfredshet med forholdet ser ut til å være særlig viktig for tilfredshet med eget liv i graviditetsperioden og spedbarnsalderen.

Norge på topp
Sammenlignet med en rekke andre grupper som har vært studert tidligere, er norske kvinner allikevel ganske fornøyde

- Det er mulig at gode velferdsordninger i Norge, medvirker til å lette utfordringene gjennom denne fasen, sier Bang Nes.

Et paradoks
Men, hvorfor er vi så utilfredse når vi ønsker barn så sterkt?

- De aller fleste voksne har et ønske om å få barn. Barn sees på som en velsignelse, en berikelse og en sentral kilde til mening, kjærlighet og tilhørighet. Man skulle derfor forvente at det å faktisk få et barn både oppfyller et ønske og tilfredsstiller et fundamentalt behov som igjen skaper glede og tilfredshet. Undersøkelser viser imidlertid at så ikke alltid er tilfelle. Dette kalles ofte ”«foreldrelivets paradoks», forklarer Bang Nes.

Om undersøkelsen MoBA

Undersøkelsen baserer seg på et stort antall kvinner som deltar i Folkehelseinstituttets Mor og barne undersøkelse (MoBa). MoBa er en unik oppfølgingsundersøkelse som har rekruttert mer enn 100 000 gravide kvinner i årene 1999-2008. Over 60 000 gravide kvinner svarte på spørreskjemaene som utgjør grunnlaget for denne studien. Undersøkelsen er en oppfølgingsundersøkelse og kvinnene svarte på spørreskjemaet to ganger i løpet av svangerskapet (uke 19 og uke 30), og deretter da barnet var 6 måneder og 3 år.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken