- Jeg har aldri sett en politisk kommentator score et så kraftig sjølmål som Harald Stanghelle gjør nå.

- Beste sovjetstil
Det skriver SVs Stortingsrepresentant Snorre Valen på sin Facebook-side, der han går til kraftig angrep på Aftenposten og politisk redaktør Harald Stanghelle, etter det han kaller et VM-gull i hykleri.

Stanghelle skriver i sin kommentar blant annet at monumentet blir stående i mer eller mindre evig tid, og er et monument som ikke er godt nok til å tåle en slik plass.

- Et 19 tonns monument i beste sovjetstil skal nå settes opp på Jernbanetorget. Er det helt greit?

Osvald-monumentet ble avduket 1. mai, og er plassert utenfor Østbanehallen i hovedstaden. Osvald-gruppen, der flere av medlemmene var kommunister, utførte flere sabotasjeaksjoner under 2. verdenskrig.

- Hykleri
På sin Facebook-side skriver Valen at han reagerer på at Oslo-avisens kritikk av det nye Osvald-monumentet.

- Aftenposten , som på 30-tallet svermet for Hitler, skrev entusiastiske reportasjer fra konsentrasjonsleirene og seinere la seg villig på rygg for nazistyret i Norge, bruker de kommunistiske motstandsfolkas politiske overbevisning den gang som et argument mot å hedre deres kamp med et tydelig monument, er VM-gull i hykleri, skriver han blant annet, og mener det tyder på at det er bedre å samarbeide diskret med nazister, enn å gjøre motstand som kommunist.

Valen avslutninger slik:

- Fra nå av elsker jeg Osvald-monumentet

Sabotasje-gruppe
Blant annet sprengte Osvald-gruppen Østbanehallen da Quisling ble innsatt som ministerpresident, noe som er bakgrunnen for at «Komiteen for det antifascistiske monumentet for Osvald-sabotører og de falne ved NSB» ønsket monumentet på Jernbanetorget. Lederen av gruppen, Asbjørn Sunde ble i 1954 dømt for spionasje til fordel for Stalins Sovjet.

LES også: Osvald-medlemmer kan likevel få Krigskorset

Monumentets plassering er midlertidig for seks måneder.

Kritikere
Monumentet har også skapt debatt i byrådet i Oslo. Byrådsleder Stian Berger Røsland har uttalt at han ønsker at reglene for utplassering av slike skulpturer endres. Han mener det må politisk behandling til, og behandles som mer enn en ren byggesak.

Blant andre kritikere er eiendomsinvestor Christian Ringnes og Byantikvaren, der sistnevnte mener det finnes bedre måter å ivareta det fredede anlegges karakter.