(SIDE2:) - Husk at din mentale styrke betyr mer for din evne til å mestre et slutteforsøk enn drahjelpen du får eksternt, mener forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens Institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Han har 20 års forskningserfaring innen feltet røykeatferd, og jobber med befolkningens tobakksvaner, skadereduksjon og snus.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Tester hypnose
Julen og nyttår er typisk tidspunkt hvor mange setter seg som mål å stumpe røyken, eller kaste snusen. Det finnes en rekke metoder for å få hjelp til å slutte. I disse dager tester Side2 hypnose mot snusing.

Karl Björk (25) har tatt utfordringen, og skal gjennom fire hypnosetimer for å slutte å snuse.

Les her: Hypnose mot snusing

Historier om effekt
Lund er imidlertid usikker på om hypnose kan ha en funksjon, men avskriver det ikke helt:

- Oppsummeringer av forskningslitteraturen om metoder for røykeslutt viser at effekt fra hypnose og akupunktur er svakt dokumentert. Det foreligger likevel anekdotiske data – altså historier fra enkeltpersoner – som forteller om effekt. Det finnes ingen entydig, riktig og universell måte å slutte å røyke på. Veien til røykfrihet er individuell, og jeg vil derfor ikke helt avskrive disse alternative metodene, sier han.

Snus vs.røyk
Noen hevder at det er vanskeligere å kutte snusen sammenlignet med røyken, men Lund sier at det ikke er noe entydig forskningsmessig grunnlag for å hevde at opphør fra snus er vanskeligere å mestre enn opphør fra sigaretter.

- Snus inneholder nikotin – en lite helsefarlig, men potensielt avhengighetsskapende substans. Nikotinet i snus og skrå tas opp i blodet via munnslimhinnen, og transporteres deretter med blodet rundt i kroppen. Avhengighet innebærer økt motivasjon for gjentatt bruk, toleranseutvikling for visse stoffvirkninger og ubehagsreaksjoner ved opphør. En forutsetning for at nikotin skal kunne lede til avhengighet er at nikotinet blir absorbert til blodet i tilstrekkelige mengder slik at virkningen inntrer i hjernen, sier Lund.

Selv om nikotinkonsentrasjonen i blodet øker raskere ved røyking enn ved snus, så er trolig potensialet for å framkalle avhengighet omtrent det samme, understreker forskningslederen.

- Det gjennomsnittlige nikotinnivået i blodet hos snusbrukere (svensk snus) og røykere ser ut til å være ganske likt, mens bruk av nikotinholdige legemidler gir langt lavere nikotindoser. Det kan være en av årsakene til at røykerne oftere velger snus som sluttemetode enn bruk av legemidler (tyggegummi og plaster). Dette er imidlertid ikke en metode som helsemyndighetene anbefaler. Målt ved selvrapportering gir sigaretter og snus omtrent samme intensitet på abstinenssymptomer.

Dette bør du tenke på
Lund opplyser at det er publisert kun en systematisk oversikt over sluttemetoder for bruk av snus. Denne konkluderte med at nikotinholdige legemidler ikke var særlig effektive.

- En undersøkelse, som faktisk ble publisert i dag, viser at det reseptbelagte legemiddelet Champix (med virkestoffet vareniklin) har bedre effekt. Det finnes anekdotiske data som indikerer at bruk av urtesnus kan ha effekt. Røyketelefonen som betjenes av Helsedirektoratet kan gi råd om avvenning fra snus.

Skal du slutte å røyke, eller snuse, er det tre ting du bør tenke på, mener Lund. For det første: om man virkelig trenger å bruke penger på nikotinlegemidler! Effekten er moderat, påpeker han.

- For det andre: Husk at din mentale styrke betyr mer for din evne til å mestre et slutteforsøk enn drahjelpen du får eksternt, for eksempel fra nikotinlegemidler. Vær forberedt på å gjøre mesteparten av jobben selv.

- For det tredje; hvis man mislykkes med å slutte på egen hånd og har besluttet for å søke hjelp, vil Champix være det mest effektive hjelpemiddelet.