(SIDE2): I aldersgruppen 16 til 24 år er det syv prosent av kvinnene og 21 prosent av mennene som snuser, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men hvor skadelig er snusen, og hvorfor bør du egentlig slutte?

Siste nytt fra Side2? Sjekk forsiden nå!

Bruk føre-var-prinsippet
Mange erstatter røyken med snus, og de nyeste tallene på hvor mange som snuser i Norge er oppsiktsvekkende. Derfor har DinSide helse sett nærmere på hvorfor du bør droppe snusen for godt.

Forskning har fortsatt ikke avklart den eksakte helserisikoen som finnes ved snusforbruk, men forskningsleder i SIRUS, Karl Erik Lund mener du bør bruke føre-var-prinsippet, og avstå fra å bruke snus. Han minner om alt som er avklart i forbindelse med snusbruk, og oppgir flere grunner til at du bør slutte.

Derfor bør du slutte;

- Snus inneholder nikotin. Lund kaller nikotin for «en lite helsefarlig men potensielt avhengighetsskapende substans». Potensialet for å bli avhengig er trolig det samme for røyking og snus, og ubehagelige reaksjoner ved opphør hører under begge gruppene.

- Inneholder kreftfremkallende stoffer, men dagens snustyper har redusert innhold av et potensielt kreftframkallende stoff.

- Gir kreft hos dyr. Snus kan gi kreft i dyreforsøk. Det er imidlertid uklart hvilken overføringsverdi resultatene fra disse eksperimentelle dyrestudiene har til mennesker.

- Karakteriseres som kreftfremkallende hos mennesker. Flere epidemiologiske undersøkelser, der store befolkningsgrupper har blitt observert over tid, tyder på at snusbrukere har økt risiko for kreft i bukspyttkjertel og spiserør. Ifølge Helsedirektoratet inneholder snus mer enn 30 kreftfremkallende stoffer, og det er særlig bukspyttkjertelen og spiserøret som er utsatt. Snus kan også forårsake munnhulekreft, ifølge direktoratet.

- Snus øker pulsen. Snus øker hjerterytme og blodtrykk så lenge «prisen» er i munnen (vanligvis 20-40 minutter).

- Snus sliter på tenner. Selv om det ikke er påvist at snus gir kreft i munnhule, kan snusbruk føre til slimhinneforandringer og lokale skader på støttevev rundt tenner og tannslitasje. Løssnus gir større skader i munnhule enn porsjonssnus.

- Gravide bør ikke snuse. Selv om evidensgrunnlaget er lite robust, kan det ikke utelukkes at snusbruk blant gravide øker risikoen for tidlig fødsel og redusert fødselsvekt.

- Øker risikoen for skader på idrettsbanen. Allmennlege Kenneth Gutterup har jobbet med røykeslutt i 12 år. Han tilføyer: - Snusing øker også risikoen for skader på idrettsbanen med over 50 prosent, ifølge en studie gjort ved Norges idrettshøyskole for noen år siden. Et tilfelle gjelder for eksempel en 20 år gammel gutt som var frisk og idrettslig allsidig. Helt tilfeldig begynte han med snus, og var oppe i et forbruk på seks bokser i uken. Etter hvert registrerte han symptomer som muskelverk etter trening og nedsatt muskelstyrke. En legeundersøkelse avslørte langsomme senereflekser, lav nerveledningshastighet og tegn på muskelsvekkelse, skriver Fredriksstad Blad.