Gå til sidens hovedinnhold

Dette skjer når du slutter å snuse

Vanskeligst å kaste snusen eller å stumpe røyken?

(SIDE2): Mens andelen dagligrøykere går ned, er det stadig flere menn som begynner å snuse.

I slutten av oktober sendte svenske TV4 en dokumentar om at snus fra tobakksselskapet Match inneholder et tilsetningsstoff som øker mengden fritt nikotin – og dermed øker snusavhengigheten. Dermed kan det også være vanskeligere å slutte å snuse.

BAKGRUNN: - Snus gjør deg mer avhengig

Har du tenkt på å slutte å snuse?

Vi spurte forsker Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) et knippe spørsmål om snusbruk og snusslutt:

Hva er det som gjør at man blir så avhengig av snus?

- Som sigaretter, inneholder snus nikotin og det avhengighetsskapende potensialet i nikotin kan sammenlignes med avhengigheten i sterke opiater som kokain, heroin og morfin. Nikotinnivået varier fra 3 milligram per gram til 15. Det mest brukte merket i Norge, General, inneholder rundt 9 mg/g nikotin. Til sammenligning inneholder den mest brukte nikotintyggegummien 2 mg/g. For kort tid siden ble det avdekket at produsentene hadde tilsatt bakepulver i snus for å endret pH-verdien i snusen slik at den fasiliterte høyere nikotinabsorpsjon til blodbanen og dermed sterkere avhengighet. Det er fortsatt uklart om dette var en intensjonal handling fra snusprodusenten Swedish Match (75% markedsandel i Norge).

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Hvorfor er det vanskeligere å slutte å snuse enn å slutte å røyke?

- Det gjennomsnittlige nikotinnivået i blodet hos snusbrukere og røykere er ganske likt, men snus avgir langsommere opptak. Maksimalnivået nås først etter 30 minutter for snus – etter 5 minutter ved røyking. Nikotinkonsentrasjonen er imidlertid noe høyere for sigaretter enn for snus, men verdiene faller fort. Selvrapportert subjektiv avhengighet fra snusbrukere og røykere er også ganske lik. Abstinenssymptomene som snusere opplever under 2 timers fravær av snus er omtrent de samme og har samme styrke som de hos røykerne. Det er imidlertid store individuelle forskjeller.

Hva skjer fysisk og psykisk med kroppen når man prøver å slutte å snuse?

- Dersom man slutter å selvadministrere nikotin til blodet og hjernen kan dette i varierende grad resultere i abstinenssymptomer som irritabilitet, aggresjon, depresjon, rastløshet, nedsatt konsentrasjon, økende appetitt, lett hodepine, milde søvnvansker etc. Nikotin stimulerer dopamin produksjon i hjernen. Bruk av snus fører til en forbigående og midlertidig blodtrykksøkning. Slutter man å snuse vil blodtrykket i større grad holde seg normalt. Snus er ikke satt i sammenheng med hjertekar sykdommer, men det er påvist større risiko for akutt død blant snusbrukere med hjertesykdom. Det er sannsynlig at dette kommer av den forbigående blodtrykksøkningen.

LES OGSÅ: Gutter, ikke kast snusen!

Hvor lang tid tar det før man er kvitt «absitensene» ved snusslutt?

- Det vil variere fra person til person. De mest akutte symptomene gir seg etter noen uker, men en mildere dragning mot nikotin vil normalt være til stede i mange måneder men minske i intensitet.

Hva tenker du om utviklingen av snusbruken i Norge i dag?

- I Norge brukes snus først og fremst som et røykeslutt produkt blant etablerte nikotinister eller et produkt som kommer istedenfor sigarettene blant ungdom. Da snus har ca. 90% lavere helserisiko enn sigaretter er det bra at snus kommer til erstatning for røyken. De skadelidende er de ungdommene som nå begynner å bruke snus som ellers aldri ville blitt tobakksbrukere, og de eldre røykeslutterne som egentlig hadde klart å slutte å røyke uten bruk av snus, men som nå blir avhengige av et annet (men langt mindre farlig) nikotinprodukt.

Andelen som røyker daglig, er 15 prosent blant unge gutter og 19 prosent blant unge jenter. Det var færre unge i alderen 16-24 år som røykte daglig i 2008 enn i 2005, og omtrent like mange som sa de røykte av og til. Derimot har det vært en klar økning i andel unge som bruker snus daglig eller av og til. Om lag 30 prosent av unge gutter brukte snus i 2008, mens omkring 15 prosent brukte snus i 2005. Også blant jentene har det vært en klar økning i snusbruk, fra 4 til 14 prosent. Økningen i snusbruk blant de unge er så stor at den mer enn veier opp for nedgangen i røyking. Alt i alt var det derfor flere unge som brukte tobakk i 2008 enn i tidligere år: I 2005 brukte under halvparten av unge gutter tobakk, i 2008 var det 60 prosent som enten røykte eller brukte snus. Det har vært en lignende, om enn mindre tydelig, utvikling også for unge jenter: I alt 46 prosent brukte tobakk i 2008, en økning fra 42 prosent i 2005.

(Kilde: Levekårsundersøkelsen 2008. SSB)

Kommentarer til denne saken